[Jono Jaknavičiaus 1647 metų "Ewangelie Polskie y Litewskie". Milda Lučinskienė] : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
[Jono Jaknavičiaus 1647 metų "Ewangelie Polskie y Litewskie". Milda Lučinskienė]: recenzija
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2006, t. 15, Nr. 1/2, p. 165-171
Recenzuojama knyga: Jono Jaknavičiaus 1647 metų Ewangelie Polskie y Litewskie / parengė Milda Lučinskienė Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005 504 p. : faks. + kompaktinė plokštelė.
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Evangelija; Evangelijos; Faksimilinis leidimas; Kompaktinė plokštelė; Konkordancija; Senųjų raštų kalba; Skaitmeninė faksimilė; CD; Concordance; Digital facsimile; Facsimile edition; Gospel; Gospels; Language of the old writings.
Keywords:
LT
Milda Lučinskienė. Jono Jaknavičiaus 1647 metų Ewangelie Polskie y Litewskie.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Mildos Lučinskienės parengta knyga „Jono Jaknavičiaus 1647 metų Ewangelie Polskie y Litewskie“. Tituliniame puslapyje ši knyga skaitytojui yra pristatoma kaip dokumentinis leidimas ir kompaktinė plokštelė su skaitmenine faksimile. Nuoroda į skaitmeninę faksimilę reiškia, kad kompaktinėje plokštelėje yra pateikiama ne tik 1647-ųjų metų leidimo Jaknavičiaus evangelijų teksto suskaitmeninta versija, bet ir pats aptariamosios knygos elektroninis variantas, tik su kiek kitokiu tos pačios sudėties turinio išdėliojimu. Recenzentės pažymima, kad vaizdų kokybe elektroninė knyga yra pranašesnė už įprastąją. Elektroninė knyga suteikia galimybę norimą vaizdą padidinti ir paryškinti – tai leidžia geriau pamatyti, atpažinti, išsinagrinėti rūpimas smulkmenas. Recenzijoje apžvelgiamas knygos turinys, ją sudarančios dalys, atlikto kalbos tyrimo ypatumai. Įvade aptariama Jaknavičiaus literatūrinė veikla – nurodomi ir vertinami bibliografų ir literatų įrašai ir aprašymai, aptariamos ankstesnio nei 1647 m. leidimo galimybės bei šių evangelijų perleidimai XVII amžiuje, pripažįstama, kad neaiškus yra ir lenkiškojo evangelijų teksto šaltinis, iš kurio vertė ir kurį greta lietuviškojo savo teksto skelbė Jaknavičius – pristatomi įmanomi šaltinių variantai. Vertinant pačios parengėjos rašytus tekstus recenzentė nelengvai aptinka užsilikusių redagavimo neapsižiūrėjimų; pažymima, kad knyga parengta su išmanymu ir atida bei cituojamas autorės pažadas artimiausiu metu išleisti Jaknavičiaus verstų perikopių žodžių indeksą.

ENThe review covers a book “Jono Jaknavičiaus 1647 metų Ewangelie Polskie y Litewskie” prepared by Milda Lučinskienė. In the title page the book is presented to the reader as a documentary edition with a CD and a digital facsimile. The reference to the digital facsimile means that not only a digitized version of Gospel texts of Jaknavičius, published in 1647, is provided in the CD, but also the electronic version of the book in question, with a slight difference in the layout of the same content. The reviewer observes that in terms of the quality of images, the electronic book is better than the traditional one. The electronic books provides a possibility of enlarging and highlighting the desired image which helps better see, recognise, and analyse important details. The review covers the content of the book, its parts and peculiarities of the research of the language. The introduction discusses literary activities of Jaknavičius, provides and evaluates entries and descriptions made by bibliographers and litterateurs, discusses possibilities of earlier edition than 1647, as well as subsequent editions of the gospels in the 17th century. It is admitted that the source of the Polish Gospel text, which was translated and published by Jaknavičius along with the Lithuanian text, is unknown. The potential sources are presented. In terms of texts written by the author of the book, the reviewer does not easily find the remaining editing oversights; it is noted that the book has been prepared with competence and insights. The author’s promise to publish word index of passages translated by Jaknavičius is quoted.

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26400
Updated:
2021-03-01 08:57:59
Metrics:
Views: 22    Downloads: 2
Export: