Adventinių "Marijos valandų" maldų bei giesmių atlikimo tradicijos XIX a.-XX a. pirmojoje pusėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Adventinių "Marijos valandų" maldų bei giesmių atlikimo tradicijos XIX a.-XX a. pirmojoje pusėje
Alternative Title:
Performance traditions of the Advent "Mary's hours" hymns and prayers in the 19th-and first half of 20th c
In the Journal:
Keywords:
LT
Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Jėzuitai / Jesuits.
Summary / Abstract:

LT“Marijos valandos” (liaudies vadinamos “Gadzinkos” arba “Adynos”) yra Katalikų Bažnyčios maldos forma. Šios giesmės ir maldos skirtos Marijos Nekaltajam Prasidėjimui garbinti.Jos giedamos įvairių bažnytinių švenčių ir kalendorinių laikotarpių metu.”Valandų” atlikimas yra ypatinga Advento bažnytinė ir liaudies pamaldumo tradicija. “Marijos valandos” buvo giedamos bažnyčioje prieš arba po ankstyvųjų rarotų Mišių. Nuo XIX a. “Marijos valandos” tapo tikinčiųjų bendruomenės savarankiškai atliekama maldos forma ir atskirų šeimų pamaldumo tradicija. Žmonės kūrė savitas giesmių melodijas ir jų atlikimo tradicijas. Tačiau dabar “Marijos valandų” giedojimas per Adventą yra tik kaip pamaldumo simbolis tiek Bažnyčioje, tiek liaudyje.”Gadzinkų” liaudišką melodiją pakeitė 1906 m. J. Naujalio harmonizuotų “Švč.M.Marijos valandų” giesmių melodija. Adventinių “Marijos valandų” giesmių ir maldų atlikimo tradicijų kitimas priklauso nuo Bažnyčios tradicijų ir tikinčiųjų praktikuojamų maldos formų pasikeitimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Maldos; Giesmės; Adventas; Prayings; Psalms; Advent.

EN"Mary's Hours" (locally called "Gadzinkos" or "Adynos") were translated from Latin into Lithuanian by the Jesuits in the 17th с They were sung with pleasure by simple people so, the melodies of the songs in different regions of Lithuania acquired local peculiarities taken from folk songs. The "Mary's Hours," dedicated to honor the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, were sung during various church holy days and calendar periods, especially during Advent. On every Sunday of Advent, "Mary's Hours" were sung before or after the early morning Mass (called in Latin "Rorate coeli"). During the period of Advent people also sang the "Mary's hours" at home while doing various house chores. The performance of the "Mary's Hours" became a tradition for all Lithuanian believers and was especially important until the middle of 20th с. But today, according to the information gathered during expeditions the singing of these hymns is a vanishing tradition. At the rum of century, when the outlook is changing, religious traditions are also changing. [From the publication]

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2640
Updated:
2018-12-20 23:05:40
Metrics:
Views: 35    Downloads: 2
Export: