The Subjective content of psychological anxiety in the last month of pregnancy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Subjective content of psychological anxiety in the last month of pregnancy
Alternative Title:
Subjektyvus psichologinio nerimo turinys: paskutinis nėštumo mėnuo
In the Journal:
Acta medica Lituanica. 2005, t. 12, no. 2, p. 31-36
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Psichikos sveikata / Mental health.
Summary / Abstract:

LTTik keletas psichologinių tyrimų visame pasaulyje bando pažvelgti į nėštumą besilaukiančių tėvų akimis. Šioje srityje dar tebevyrauja koreliaciniai tyrimai, [...] trūksta tyrimų apie realių besilaukiančių tėvų išgyvenimus ir nerimą. Šio tyrimo tikslas – atskleisti pačių besilaukiančių porų suvokiamus ir įvardijamus nerimo šaltinius esant paskutiniam nėštumo mėnesiui. Metodika. Tyrime dalyvavo 37 poros (74 būsimi tėveliai) iš Vilniaus Šeimos medicinos centro Motinystės mokyklos. Kiekvienas dalyvis turėjo galimybę išsakyti tai, kas jiems kelia nerimą. Gautiems atsakymams taikyta kokybinė teksto analizė. Rezultatai. Išskirtos šešios subjektyviai suvokiamo nerimo kategorijos. Paskutiniu nėštumo mėnesiu būsimieji tėvai labiausiai nerimavo ne tiek dėl paties gimdymo, kiek dėl gyvenimo pokyčių vaikui gimus; pats gimdymas siejamas su kontrolės praradimo baime. Tuo tarpu kiti įvardyti nerimo šaltiniai (sumažėjęs moterų dėmesys savo partneriams, išaugęs nepasitikėjimas savo tėviška kompetencija [...] ir kt.) leidžia daryti prielaidą, kad Sterno teorijoje aprašyta motinystės konsteliacija pasireiškia jau paskutinį nėštumo mėnesį. Su nėštumu susiję psichikos pasikeitimai būdingi ne tik moterims, bet ir vyrams („tėvystės konsteliacija“). Išvados ir rekomendacijos. Besilaukiančios poros noriai dalijasi savo rūpesčiais ir būgštavimais; net ir paskutiniu nėštumo mėnesiu nerimo šaltiniai išlieka įvairūs. Tiek medicininės konsultacijos metu, tiek pasitelkus psichologo pagalbą svarbu besilaukiančioms poroms suteikti galimybę išsakyti ir giliau suvokti savo išgyvenimus bei jausmus. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Kokybinis tyrimas; Prenatalinis nerimas; Nėštumas; Motinystės konsteliacija; Tinkami.

ENBackground: there are only few studies in prenatal psychology which look at pregnancy as it is experienced by the parents-to-be themselves. Therefore we felt that the knowledge of actual anxieties of expectant parents of nowadays is lacking. The objective of this study was to open up and explore the contents of parental anxiety in the last month of pregnancy as it was seen by expectant parents themselves. Method: 74 parents-to-be from Vilnius have taken part in this study. In the group setting, each of the participants was given time and space to describe their present anxieties if any. The content of the material received from the participants has been analysed qualitatively. Results: six main categories of subjective content of anxiety were formulated and the percentage value of each of the categories was compared. The major unexpected finding was that our expectant parents were foremost concerned about their life after the birth of their child. Other findings proved the theoretical conclusions that the majority of women’s concern about giving birth is related to the fear of loosing control; besides, they allowed us to make some additions to the Stern motherhood constellation theory and led us to some preliminary assumptions about specific changes in fathers-to-be (fatherhood constellation). Conclusions: even in the group interview setting, couples are willing to share their anxieties with other expectant couples and specialist; concerns in the last stage of pregnancy are multipartite, mainly related to changes in post partum. [From the publication]

ISSN:
1392-0138
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2630
Updated:
2018-12-16 22:57:27
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: