Šv. Jono Kapistrano misija ir Lietuva

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šv. Jono Kapistrano misija ir Lietuva
Alternative Title:
Mission of St. John Capistrano and Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Austrija (Austria); Vengrija (Hungary); Lietuva (Lithuania); Šventieji / Saints.
Summary / Abstract:

LTVienas iš Pranciškonų ordino pertvarkymo sumanytojų ir atlikėjų, Bernardinų ordino kūrėjų Vidurio Europoje buvo Jonas Kapistranas (1386–1456). Tuojau po jo mirties buvo pradėta rūpintis dėl jo paskelbimo šventuoju. Iš Austrijos, Lenkijos, Moravijos ir Vengrijos į Romą pradėjo plaukti liudijimai apie jo padarytus stebuklus. Šiame straipsnyje nagrinėjama, kiek Jono Kapistrano misija Vidurio Europoje darė įtakos Lietuvai, jos visuomenei, pirmųjų bernardinų vienuolynų kūrimuisi Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Dar jam gyvam esant, Lietuvoje buvo jo sekėjų, buvo žinoma jo misijų veikla. Po Jono Kapistrano mirties Šventojo (kanonizuotas tik 1690 m.) darbus tęsė, kultą platino jo mokiniai ir broliaibernardinai. Tai rodo tiek rašytiniai šaltiniai, tiek ikonografija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Misijos; Šventieji; Kultai.

ENJohn Capistrano (1386–1456) was one of initiators and activists of reforming the Franciscan Order, a founder of the Bernardine congregation in Central Europe. Right after his death steps were taken to pronounce him a saint. Testimonies of miracles performed by him started to flow from Austria, Poland, Moravia and Hungary to Rome. The article studies the influence of the Mission of St. John Capistrano in Central Europe to Lithuania, its society, foundation of first Bernardine monasteries in the Grand Duchy of Lithuania. Even while he was alive, there were his followers in Lithuania, activities of his mission were known in the country. After the death of John Capistrano his disciples and St. Bernardine’s friars continued work of the Saint (he was canonized only in 1690) and propagated veneration of him. This is reflected both in written sources and iconography.

ISSN:
1392-0499
Subject:
Related Publications:
Rankraštinė knyga Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pradžioje - XVI a. viduryje : sklaidos ir funkcionavimo sąlygos / Rima Cicėnienė. Knygotyra. 2009, t. 53, p. 7-37.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2627
Updated:
2018-12-20 23:05:39
Metrics:
Views: 39    Downloads: 6
Export: