Moterų ir vyrų pakeistų veido elementų atpažinimo tikslumas

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėMoterų ir vyrų pakeistų veido elementų atpažinimo tikslumas
Kita antraštėAccuracy of Recognition of modified Face Elements of Women and Men
Autoriai
LeidinyjePsichologija . 2005, t. 31, p. 54-74
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTPakeistų veido elementų atpažinimo tikslumas
ENThe accuracy of recognition of modified face elements
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje analizuojami skirtingos lyties tiriamųjų vyrų ir moterų veidų elementų atpažinimo ypatumai. Tyrimo metu buvo fiksuojama, ar tiriamieji (30 vyrų ir 30 moterų) pastebi, kad demonstruojami veidai skiriasi nuo įsimintojo etaloninio veido. Gauti rezultatai parodė, kad tiek vyrai, tiek moterys, stebėdami kompiuterio ekrane demonstruojamus veidus, statistiškai reikšmingai tiksliau ir greičiau atpažino pakeistus vyrų, o ne moterų etaloninių veidų elementus. Tiksliausiai ir greičiausiai buvo atpažįstami pakeisti plaukai ir akys. Nustatyta, kad nevienodas veido elementų atpažinimo tikslumas ir greitis susijęs su tiriamųjų taikyta atpažinimo strategija, subjektyviu veido elementų atpažinimo lengvumo ir veidų tarpusavio panašumo vertinimu. Be to, buvo atskleista tendencija, kad moterys, palyginti su vyrais, tiksliau ir greičiau atpažįsta pakeistus etaloninių veidų elementus. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the peculiarities of facial element recognition of the researched men and women. The research attempted to analyse whether the researched persons (30 men and 30 women) noticed that the demonstrated faces differ from their memorised reference face. The obtained results demonstrated that both men and women, while monitoring faces in the computer screen, statistically more significantly, more precisely and promptly recognized the changed reference facial elements of men but not of women. The changes in hair and eyes were recognized with the highest precision and speed. It was identified that the differences in precision and speed of recognition of facial elements are related with the recognition strategy applied by the researched persons, and the subjective assessment of easiness of facial element recognition and mutual similarity of faces. In addition, the tendency was noted that women, compared to men, recognize the changed reference facial elements with more precision and speed.

ISSN1392-0359, 2345-0061
Mokslo sritisPsichologija / Psychology
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/2623
Atnaujinta2018-12-20 23:05:39
Metrika Peržiūros: 3    Atsisiuntimai: 1