Pasipriešinimas ir pasipriešinimo retorika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasipriešinimas ir pasipriešinimo retorika
Alternative Title:
Resistance and rhetoric of resistance
In the Journal:
Naujasis Židinys - Aidai. 2005, Nr. 5, p. 205-207
Keywords:
LT
Pasipriešinimas; Pasipriešinimo retorika; Idealistinis nacionalizmas; Politinė kultūra.
Summary / Abstract:

LTKą iš tiesų reiškia sąvoka priešintis? Šis klausimas buvo bendros skandinavų ir baltų konferencijos „Pasipriešinimas ir pasipriešinimo retorika“ išeities taškas. Konferencijos rengėjai VU Skandinavistikos katedra pakvietė Danijos, Švedijos, Suomijos ir Lietuvos mokslininkus panagrinėti pasipriešinimo kalbą iš skirtingų mokslo šakų pozicijų. Šias problemas, nagrinėtas konferencijoje, straipsnyje aptaria švedų mokslininkas Martin H. Brunsgaard. Švedų mokslininkė Brigitte Mral pateikė pasipriešinimo retorikos apibrėžimą, gvildeno pasipriešinimo retorikos ir valdžios retorikos skirtumus. Itin aktualiai retorikos vaidmens ir funkcijų visuomenėje klausimas nuskambėjo VU retorikos profesorės Reginos Koženiauskienės pranešime. Kiti konferencijos dalyviai nagrinėjo kalbamąją temą iš istorinės perspektyvos: Henrikas Steniusas aptarė suomių pasipriešinimo patirtį, lietuvių Lino Venclausko ir Arvydo Anušausko pranešimai lietė draudžiamą pasipriešinimo judėjimo spaudą. Kad nauja tautinės savimonės interpretacija neatsiranda per kelias dienas, patvirtino ir Uffe Østergaardas, pristatęs pranešimą „Kova dėl pasipriešinimo judėjimo Danijoje“, sukėlusį diskusijų. Straipsnyje daroma išvadą, kad pasirinktoji konferencijos tema išryškino, kad skirtinga pasipriešinimo patirtis leidžia rastis mentaliteto ir politinės kultūros skirtumams. Konferencijos pabaigoje nuskambėjo minčių (pasisėmus įkvėpimo iš klasikinės retorikos idealais), kad kiekvienoje situacijoje būna ieškoma paveikiausių, įtikinamiausių retorinių priemonių, o kiekvienam klausimui esama bent dviejų vienodai tinkamų požiūrių.

ENWhat does the concept of resistance truly mean? This question formed a starting point for a joint Scandinavian and Baltic conference “Resistance and rhetoric of resistance”. The organizers of the conference, Vilnius University Scandinavian department, invited researchers from Denmark, Sweden, Finland, and Lithuania to explore language of resistance from perspectives of different disciplines. These problems, discussed at the conferences, are presented in the article by a Swedish researcher Martin H. Brunsgaard. A Swedish researcher Brigitte Mral presented the definition of rhetoric of resistance, delved into differences between rhetoric of resistance and rhetoric of power. The issue of a role and functions of rhetoric in society was presented in a highly relevant way in the talk of Vilnius University rhetoric professor Regina Koženiauskienė. Other conference participants examined the topic under discussion from historical perspective: Henrikas Steniusas discussed Finnish resistance experience, presentations by Lithuanians Linas Venclauskas and Arvydas Anušauskas touched upon the topic of forbidden press of resistance movement. Uffe Østergaardas once again confirmed that a new interpretation of national identity cannot emerge in a few days time by giving a talk on “The fight about resistance movement in Denmark”; the talk provoked many responses. The article concludes with observation on how the chosen conference topic highlighted the fact that different resistance experience gives rise to differences in mentality and political culture. At the end of the conference, participants expressed thoughts that in every situation, one should look for most effective, convincing rhetoric aids, while on every issue there are at least two, equally appropriate attitudes.

ISSN:
1392-6845
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2621
Updated:
2021-02-22 22:49:27
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: