Urbanistinių funkcijų kaitą lemiantys veiksniai ir jų tyrimo klausimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Urbanistinių funkcijų kaitą lemiantys veiksniai ir jų tyrimo klausimai
Alternative Title:
Factors causing transformations of urban functions and their research issues
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2010, t. 34, Nr. 2, p. 90-97
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Funkcinės mutacijos; Miesto transformacijos; Tyrimo metodai; Ubanistinės funkcijos; Urbanistinės funkcijos; Functional mutations; Research methods; Urban functions; Urban transformations.
Keywords:
LT
Funkcinės mutacijos; Ubanistinės funkcijos; Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
EN
Functional mutations; Research methods; Urban functions; Urban transformations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos Lietuvos urbanistinio planavimo sistemos probleminės sritys: savaiminiai spontaniški procesai – savaiminės ir prievartinės mutacijos, nulemtos planinės ir laisvos rinkos ekonomikos. Aptariamas Vilniaus miesto centrinės dalies funkcinių mutacijų dinamiką paskatinęs inovatyvių centrų kūrimasis. Nagrinėjama urbanistinių funkcijų kaitos tyrimo metodika, atskleidžiami funkcinę kaitą ir mutacijas lemiantys veiksniai. Aptariamos urbanistinių funkcijų kaitos tendencijos, kurios parodo mutacijų dinamiką. Abstrahuojant jas galima gauti urbanistines funkcinių struktūrų mutacijas. Mutacijos yra nulemtos kompleksinių veiksnių, apimančių: urbanistinį planavimą, ekonomines sąlygas, socialinius veiksnius, fizinės struktūros trumpuosius ryšius. Mutacijos apsunkina miesto funkcijų klasifikavimą, tačiau jas galima struktūrizuoti, klasifikuojant pagal veiklos kryptį ir grupuoti pagal požymius; funkcijų struktūrizavimą galima sieti su funkcijų daugialypiškumu ir mutacijų galimybėmis, tačiau reikia įvertinti funkcijų priklausomybę nuo mastelio, lokacijos ir kaitos. Inovacijų sklaidos modelis reprezentuoja dėsningą miesto etapų vystimąsi. Modelyje yra išreikštas inovacijos dydis, adaptacijai reikalingas laiko periodas ir lokacija mieste. Inovacijų plėtros galimybės yra tiesiogiai proporcingos funkcijų tankiui ir jų pasiskirstymui mieste. Miesto centro generuojamos inovacijos skatina mutacijas ir funkcijų slinktį į periferiją, tačiau nesubalansuota periferinė plėtra veikia kaip savaiminės esamų ir būsimų mutacijų plėtros mechanizmas.

ENThe paper deals with Lithuanian urban planning system problematic areas: sef-contained spontaneous processes – spontaneous mutation and forced mutation determined by planned and free market economy. In Vilnius city’s central part the dynamics of functional mutations was stimulated by the foundation of innovative centers. The study of relative change in the functions carried out by urban research methodology reveals functional change and factors causing the mutations. The paper discusses the trends of urban functions. The purpose of the paper is to reveal the factors causing mutations of urban functions and possibilities of their research. [text from author]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26192
Updated:
2021-03-04 09:25:28
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: