Kaimo žmonės: gyvensenos skirtumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo žmonės: gyvensenos skirtumai
Alternative Title:
Countryside people: differences in lifestyles
Keywords:
LT
Čiobiškis; Kernavė; Musninkai; Lietuva (Lithuania); Kaimas. Kaimai / Villages. Country.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami įvairūs Musninkų valsčiaus gyventojų ekonominio, socialinio, kultūrinio gyvenimo raiškos bruožai, įvairių tautų grupių situacija, egzistencinės problemos. Remdamiesi žmonių pasakojimais, jų gyvenimo istorijų fragmentais, neformaliais interviu (buvo kalbėtasi su 20 informantų), autorė aprašo Musninkų, Kernavės, Čiobiškio vietovių gyventojų socialinę patirtį, jų būtį. Ne vieno tyrinėtojo nuomone (pvz. Prancūzų sociologo D. Bertaux), gyvenimo istorijų pažinimo metodas leidžia studijuoti socialinius reiškinius, nes šiose istorijose yra sukaupta žmonių gyvenimo patirtis, įvairūs įvykiai įkūnyti tam tikrame socialiniame kontekste, o pačių žmonių veiksmai atskleidžia normų ir tarpusavio bendravimo taisykles ir struktūrizuoja elgseną. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kaimas; Kaimo žmonės; Lietuvos kaimo gyvenimo stilius; Viladge; Viladge people; Life style in Lithuanian viladge.

ENThe article discusses various manifestations of economic, social, and cultural life of inhabitants from Musninkai county, the situation of various ethnic groups, their existential problems. Drawing on stories narrated by people, fragments of their life stories, informal interviews (20 respondents were interviewed), the author describes social experience and life of people from Musninkai, Kernavė, Čiobiškis areas. In opinions of many researchers (for example, French sociologist D. Bertaux), life story study method allows to study social phenomena, because these stories accumulate people’s life experience, various events are embodied in certain social contexts, while actions of people reveal norms and rules governing mutual interaction and structuring behaviour.

ISBN:
9955589000
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2613
Updated:
2013-04-28 15:41:36
Metrics:
Views: 32
Export: