Kaimo žmonės: gyvensenos skirtumai

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėKaimo žmonės: gyvensenos skirtumai
Kita antraštėCountryside people: differences in lifestyles
AutoriaiVosyliūtė, Anelė
ŠaltinisMusninkai. Kernavė. Čiobiškis / sudarytojai: Stanislovas Buchaveckas, Jadvyga Barbaravičienė, Povilas Krikščiūnas Vilnius: Versmė, 2005. P. 788-807.
Reikšminiai žodžiai
LTKaimas; Kaimo žmonės; Lietuvos kaimo gyvenimo stilius
ENViladge; Viladge people; Life style in Lithuanian viladge
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje nagrinėjami įvairūs Musninkų valsčiaus gyventojų ekonominio, socialinio, kultūrinio gyvenimo raiškos bruožai, įvairių tautų grupių situacija, egzistencinės problemos. Remdamiesi žmonių pasakojimais, jų gyvenimo istorijų fragmentais, neformaliais interviu (buvo kalbėtasi su 20 informantų), autorė aprašo Musninkų, Kernavės, Čiobiškio vietovių gyventojų socialinę patirtį, jų būtį. Ne vieno tyrinėtojo nuomone (pvz. Prancūzų sociologo D. Bertaux), gyvenimo istorijų pažinimo metodas leidžia studijuoti socialinius reiškinius, nes šiose istorijose yra sukaupta žmonių gyvenimo patirtis, įvairūs įvykiai įkūnyti tam tikrame socialiniame kontekste, o pačių žmonių veiksmai atskleidžia normų ir tarpusavio bendravimo taisykles ir struktūrizuoja elgseną. [Iš leidinio]

ENThe article discusses various manifestations of economic, social, and cultural life of inhabitants from Musninkai county, the situation of various ethnic groups, their existential problems. Drawing on stories narrated by people, fragments of their life stories, informal interviews (20 respondents were interviewed), the author describes social experience and life of people from Musninkai, Kernavė, Čiobiškis areas. In opinions of many researchers (for example, French sociologist D. Bertaux), life story study method allows to study social phenomena, because these stories accumulate people’s life experience, various events are embodied in certain social contexts, while actions of people reveal norms and rules governing mutual interaction and structuring behaviour.

ISBN9955589000
Mokslo sritisSociologija / Sociology
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/2613
Atnaujinta2013-04-28 15:41:36
Metrika Peržiūros: 5