Трудный путь к католицизму

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Трудный путь к католицизму
Alternative Title:
The Difficult Road to Catholicism: Faith and the Political Situation after 1905
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2005, t. 26, p. 447-475
Keywords:
LT
20 amžius; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTDauguma norėjusiųjų pereiti į katalikybę vadovavosi 1905 m. balandžio 17 d. įsaku, reguliuojančiu perėjimą iš vienos konfesijos į kitą. Tačiau valdžia buvo linkusi, kad lemiamas balsas renkantis tikybą būtų valdžios. Galima manyti, kad Rusijos piliečiams ji niekad nenorėjo suteikti tikybos religinės laisvės. Nuo 1908 m. valdžios konfesinė politika dar labiau sugriežtėjo, ypač reikalauta pilietinių aktų “teisėtos registracijos”. Kadangi metrikų knygos buvo rašomos dvasininkų, valdžiai labiausiai rūpėjo kiekvieno piliečio tikyba. Ji galėjo nekreipti dėmesio į savo piliečių tikybą ir į jų perėjimą iš vienos konfesijos į kitą tik tuo atveju, jei šalyje būtų įvesta civilinė metrikacija. Tačiau tai liko tik teorinio lygmens, nes valdžia dar nebuvo pajėgi imtis tokio administracinio darbo ir nebuvo pasirengusi įstatymiškai įforminti ateistų kaip “netikinčiųjų žmonių” klasės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Rusijos imperija (Russian Empire); Konfesinė priklausomybė; Russian Empire; Confessional identities.

ENThe majority of those wishing to convert to the Catholic faith tried to follow the April 17, 1904 decree, regulating the conversion from one confession to another. However, the authorities were inclined that they should have the final say in the selection of religions. One can think that it never wanted to grant freedom of religious beliefs to Russian citizens. From 1908 the confessional policies of the authorities became even more strict, especially requiring the “legal registration” of civil acts. Because the registry books were written by the clergy, the authorities were very concerned with the faith of every citizen. It had to pay attention to the faith of its citizens and their conversion from one confession to another only in the case that civil registration would be introduced in the state. However, that remained only a theoretical matter, because the state was not yet able to take over such an administrative task and was not prepared to legally enroll atheists as a class of “non-believing people”. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2611
Updated:
2018-12-17 11:36:37
Metrics:
Views: 22
Export: