Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos tarptautinė veikla 1950-1970 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos tarptautinė veikla 1950-1970 m
Alternative Title:
International activities of the Christian democratic union of Lithuania in 1950–1970
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2005, t. 27, p. 539-556
Keywords:
LT
Lietuvos krikščionių demokratų partija; Veiklos atkūrimas emigracijoje; Veikla tarptautinėje arenoje.
EN
The Christian Democratic Party of Lithuania; Reorganization to Union; International activities.
Summary / Abstract:

LTPasibaigus Antrajam karui, Lietuvos krikščionių demokratų partija tuojau pat atnaujino savo veiklą, o nuo 1950 m. daugumai LKDP veikėjų persikėlus į JAV, partijos valdymo struktūros ir veikla taip pat perkeliama į JAV. Čia krikščionys demokratai priėmė naują savo organizacijos Statutą. Pagal šį Statutą LKDP tapo pasauline lietuvių krikščionių demokratų organizacija ir pasivadino Lietuvos krikščionių demokratų sąjunga. LKDS veiklos tikslas – dalyvauti Lietuvos laisvinimo kovoje, pasirengti nepriklausomos Lietuvos atkūrimo darbams ir svarbiausia – tarptautinė veikla. LKDS priėmė nemažai memorandumų įvairiomis progomis: dėl Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, dėl Lietuvos okupacijos, gyventojų trėmimų iš Lietuvos pradžios, taip pat dėl VFR–Sovietų Sąjungos nepuolimo sutarties ir daugybės kitų tarptautinių įvykių, kurie vienaip ar kitaip buvo susiję su Lietuva. Dauguma memorandumų yra labai panašaus turinio: operuojama tais pačiais istorijos faktais, primenami tarptautiniai dokumentai, kuriuos buvo pažeidusi Sovietų Sąjunga. Keliuose memorandumuose pateikiama to meto okupuotos Lietuvos situacijos analizė. LKDS aktyviai veikė įvairiose tarptautinėse organizacijose, dalyvaudavo įvairiose konferencijose, kur visuomet iškeldavo Lietuvos laisvės bylą. [Iš leidinio]

ENThe Christian Democratic Party of Lithuania renewed its activities immediately after the end of World War II and from 1950 the organization carried out its activities and was directed from the United States of America. Beginning its work in the USA, the Christian Democrats adopted new by-laws for its activities abroad according to which it became a world wide organization of Lithuanian Christian Democrats under the name of the Christian Democratic Union of Lithuania (LCDU). The LCDU listed among its purposes participation in the struggle for Lithuania’s liberation, preparation of works for the re-establishment of an Independent Lithuania and international activities. The LCDU adopted memoranda on the occasions of various anniversaries relevant to Lithuania: the declaration of the independence of Lithuania, the occupation of Lithuania, the start of the deportations of people from Lithuania. The LCDU also adopted a memorandum in 1970 about the West German-Soviet Union Non-Aggression Treaty and numerous other international events which in one or another were related to Lithuania. The fact that the LCDU proclaimed international activities as one of its most significant goals proves that it considered international activities to be one of the most important possible areas of the union’s work. These activities with which the union contributed to the fight for the liberation of Lithuania is an important contribution to the ultimate result – the independence of Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2610
Updated:
2018-12-17 11:36:36
Metrics:
Views: 3
Export: