Vaškeviciūtė, I, Cholodinskienė, A. Pavirvytės kapinynas (X-XIII amžiai) : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaškeviciūtė, I, Cholodinskienė, A. Pavirvytės kapinynas (X-XIII amžiai): recenzija
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2009, t. 35, p. 276-278
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ilona Vaškevičiūtė; Adelė Cholodinskienė; Pavirvytės kapinynas; Archeologija; Ilona Vaškevičiūtė; Adelė Cholodinskienė; Pavirvytė graveyard; Archeology.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LTRecenzuojama knyga I. Vaškevičiūtės ir A. Cholodinskienės "Pavirvytės kapinynas (X-XIII amžiai)". Joje skelbiama paminklo archeologinių tyrimų medžiaga. Gvildenamos kapų įrengimo, dirbinių chronologijos, etninių procesų Ventos vidurupyje problemos. Ši knyga yra svarbus šaltinis nagrinėjant įvairius žiemgalių bei kitų baltų genčių proistorės klausimus. Knyga gausiai iliustruota piešiniais ir spalvotomis nuotraukomis. Recenzijoje išsakyti kai kurie monografijos trūkumai ir diskutuojama dėl esminio klausimo - dėl degintinių kapų (jų rasta 28) priskyrimo kuršiams. Recenzijos autoriaus nuomone ši laidosenos ypatybė nėra laikytina išskirtiniu kuršišku papročiu. Radiniai iš minėtų degintinių kapų yra charakteringi žiemgaliams, - nuo kuršiškų skiriasi tiek dydžiu, tiek formomis. Monografijoje minimi ginklai (plačiaašmeniai pentiniai kirviai, kalavijai) XIII a. nėra laikytini etniniu indikatoriumi. Tokių analogiškų dirbinių gana gausiai aptinkama Žiemgaloje (ypač šiaurinėje dalyje) ir kituose baltų kraštuose, - ginklai nagrinėjamuoju laikotarpiu tapo internacionaliniai. Recenzijos pabaigoje atkreipiamas dėmesys, kad išsakytos pastabos viso labo tėra pastebėjimai iš recenzijos autoriaus iškeltų teorijų pozicijų ir nemenkina įdėto didelio darbo vertės.

ENThe author reviews the book “Pavirvytės kapinynas (X-XIII amžiai)” [Pavirvytė Cemetery (10th–13th c.)] by I. Vaškevičiūtė and A. Cholodinskienė. The book publishes the material of the archaeological monument research. It explores the problems of making of graves, the chronology of articles, and the ethnic processes in the Venta midstream. This book is an important source for the investigation of various issues related to the prehistory of the Semigallians and other Baltic tribes. The book is profusely decorated with drawings and colour pictures. The review points out some drawbacks of the monograph and discusses the key issue of attributing cremation graves (28 of them were found) to the Curonians. According to the reviewer, this type of burial rite should not be considered an exceptional custom of the Curonians. The finds from cremation graves are characteristic to the Semigallians; they differ from those of Curonians in both size and forms. The weapons mentioned in the monograph (broad-blade axes with a blunt end, swords) are not considered an ethnic indicator of the 13th c. Analogical articles are abundantly found in Semigallia (in particular the northern part) and other Baltic lands – weapons became international during the period under investigation. The review ends with a note that the observations made are merely the remarks from the point of view of the theories raised by the reviewer and they do not undermine the value of this huge work done.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26034
Updated:
2018-12-17 12:39:29
Metrics:
Views: 32    Downloads: 22
Export: