Vilniaus Žemutinės pilies rezidencinių rūmų fasadų architektūrinės detalės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus Žemutinės pilies rezidencinių rūmų fasadų architektūrinės detalės
Alternative Title:
Architectural elements of the façades of Vilnius Lower castle residential palace
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2005, t. 27, p. 285-314
Keywords:
LT
20 amžius; 16 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses.
Summary / Abstract:

LTAtgimimo metais Lietuvoje gimė idėja atstatyti 1799 – 1801 m. caro valdžios nurodymu nugriautus Vilniaus Žemutinės pilies rezidencinius rūmus. 1987 – 2004 m. buvo atliekami rūmų teritorijos archeologiniai ir architektūriniai tyrimai. Ypač daug vertingos rūmų atkūrimo projektui sudaryti gauta iš natūros tyrimų. Šiame straipsnyje apibūdinamos tyrimų metu rastos rūmų fasadų architektūrinės detalės, jų stilistiniai ypatumai. Dauguma rastų detalių žymi rūmų architektūros renesanso laikotarpį. Tai rūmų fasadus puošusių karnizų, langų ir durų apvadų, sandrikų, archivoltų, baliustrų, puskolonių bazių detalės ar jų nuolaužos. Iš straipsnyje pateiktų pavyzdžių daroma išvada, kad Žemutinės pilies rūmams taikyti dorėniškasis, jonėniškasis ir korintiškasis orderiai. Kita išvada: Žemutinės pilies rūmų XVI a. architektūra atstovavo itališkojo renesanso krypčiai Lietuvoje. Ją kūrė didžiojo kunigaikščio dvare dirbę italai architektai. Renesanso periodu rūmų detalėms ištašyti naudota vietinė medžiaga konglomeratas (natūraliai susicementavęs žvyras ir smėlis). Straipsnyje taip pat apibūdinamos detalės, pagamintos iš Gotlando salos atvežto smiltainio. Detalės iš smiltainio rūmų rekonstrukcijai naudotos po 1610 m. gaisro, kai šalį valdė Vazų dinastijos atstovai. Šiose detalės ankstyvojo baroko požymiai. Straipsnis iliustruojamas tyrimo metu rastų architektūrinių detalių brėžiniais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Straipsniai, moksliniai; Vilnius; Žemutinė pilis; Rūmai; Rezidencijos; Archeologiniai tyrinėjimai; Archeology.

ENDuring Lithuanian National Awakening there was an idea of reconstructing the residential palace of Vilnius Lower Castle, demolished by the tsar’s order in 1799 – 1801. The years of 1987 – 2004 were marked by archaeological and architectural research which yielded some valuable results. The article focuses on the architectural details of palace façade, found during the excavation, and on their stylistic features. Most of the discovered details mark the period of the Renaissance of the palace architecture. These are the details of the cornices, window and door rims, archvaults, balusters, and the pieces of the half-columns’ bases or their fragments. On the basis of the examples mentioned in the article, the conclusion has been reached that Doric, Ionic, and Corinthian orders were applied to Vilnius Lower Castle. Another conclusion has been that the 15th c. architecture of the Lower Castle palace represented the trend of the Italian renaissance in Lithuania. It was created by the Italian architects working in the Grand Duke’s estate. During the Renaissance period, the local material, a conglomerate (naturally cemented gravel and sand) was used. The article also mentions the pieces that were made of sandstone brought form the island of Gotland. These pieces were used for the reconstruction of the palace after the fire of 1610, when the country was ruled by the Vasa dynasty, and characterized by the features of the Early Baroque. The article contains sketches of the architectural pieces found during the study.

ISSN:
1392-0502
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2600
Updated:
2018-12-17 11:36:35
Metrics:
Views: 30    Downloads: 4
Export: