Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas: 1990 m. kovo mėn diskusija dėl prokuratūros

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėAukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas: 1990 m. kovo mėn diskusija dėl prokuratūros
Kita antraštėSupreme Council – Reconstituent Parliament: the discussion over the prosecutor’s office of March 1990
AutoriaiPrapiestis, Jonas
KnygojeLietuvos prokuratūrai penkiolika metų : mokslinės konferencijos medžiaga, 2005, balandžio 1 . 2005, P. 39-45
Reikšminiai žodžiai
LTSeimas, Atkuriamasis (LR Aukščiausioji Taryba); Valstybingumo atkūrimas; Teisinis statusas; Prokuratūra; Teismai; Konstitucija
EN
Santrauka / Anotacija

LTPranešime apžvelgiama sudėtinga politinė, teisinė situacija, kurioje atsidūrė Lietuvos prokuratūra 1990 m. kovo mėn. 11 d. atkūrus Nepriklausomą Lietuvos valstybę. Net SSSR vidaus reikalų kariuomenės spaudžiama (prokuratūros pastato okupacija, prievartinis vadovybės atskyrimas ir pan.) Lietuvos Respublikos prokuratūra nepakluso SSSR prokuratūros pastangoms atkurti SSSR Konstitucijos ir kitų įstatymų galiojimą. Kartu vyko diskusija dėl prokuratūros funkcijų, teisinio statuso, vietos šalies teisinėje sistemoje, naujo Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo projekto rengimo. 1990 m. liepos 27 d. priimtas Įstatymas įtvirtino plačius prokuratūros įgaliojimus, pvz., įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, teisę iš esmės kontroliuoti (teisėtumo laikymosi aspektu) teismų veiklą. Pranešime priminta konstitucinė jurisprudencija dėl prokuratūros veiklos, generalinio prokuroro skyrimo tvarkos teisinio reguliavimo. [Iš leidinio]

ENThe report provides an overview of the complicated political, legal situation of the Lithuanian prosecutor’s office after Lithuania’s independence was restored on May 11, 1990. Even under pressure from the USSR troops, the prosecutor’s office of the Republic of Lithuania did not succumb to the attempts by the USSR prosecutor’s office to restore the effect of the USSR Constitution and other laws. All this was accompanied by a discussion over the functions, legal status of the prosecutor’s office, its place in the country’s legal system, preparation of the new bill on prosecutor’s office of the Republic of Lithuania. The law as of July 27, 1990, fixed wider powers for the prosecutor’s office, like the right of legislative initiative, the right to essentially control the activities of courts. The report reminds of constitutional jurisprudence regarding the activities of the prosecutor’s office, legal regulation of the procedure of appointment of the prosecutor general.

Mokslo sritisTeisė / Law
Susijusios publikacijosTeismo galios keisti inkriminuojamos veikos kvalifikavimą: Konstitucijos reinterpretavimo prielaidos / Mindaugas Girdauskas. Teisė. 2014, t. 91 p. 154-171.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/26
Atnaujinta2013-04-28 15:12:34
Metrika Peržiūros: 11