Lietuva Prancūzijos ir Šveicarijos periodikoje 1763–1773 m. ("La Gazette de France" ir "Nouvelles des divers endroits")

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuva Prancūzijos ir Šveicarijos periodikoje 1763–1773 m. ("La Gazette de France" ir "Nouvelles des divers endroits")
Alternative Title:
Lithuania in French and Swiss periodical press, 1763–1773 (Gazette de France and Nouvelles des divers endroits)
In the Journal:
Lituanistica. 2006, Nr. 3, p. 1-12
Keywords:
LT
Periodiniai leidiniai; Prancūzija (France); Šveicarija.
EN
18th century; France; Periodical press; Switzerland.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas – laikraščiai: „La Gazette de France“ („La Gazette“) ir Berne leistas „Nouvelles des divers endroite“ („Nouvelles“). Siekiama suregistruoti šiuose leidiniuose 1763 – 1773 m. užfiksuotų Lietuvos paminėjimų kiekį. Abu laikraščiai buvo Prancūzijos ir Šveicarijos oficiozai. Kita vertus, jie XVII a. II pus. buvo virtę tarptautiniais, todėl darė didelė įtaką to meto Vakarų Europos buržuazijai, aristokratams ir intelektualams. Lenkijoje, pirmiausia Varšuvoje, rezidavę korespondentai buvo svarbiausias informacijos šaltinis (kas rodo Lietuvą buvus Lenkijos šešėlyje). Be to, „La Gazette“ dar informacijos gaudavo iš korespondentų Dancige, o „Nouvelles“ iš šiaurės Vokietijos miestų. Abiejuose laikraščiuose stebimas Kuršo fenomenas, nes jis buvo tapęs svarbiu V. Europos informacijos šaltiniu, pranešdavęs apie įvykius regione, sykius ir apie Lietuvoje. Nepaisant LDK politinio silpnumo, XVIII a. pab. abu laikraščiai spausdino daug informacijos apie Lietuvą. Pranešimai kuriuose minima Lietuva, sudarė – 3 – 5 %. Susidomėjimą lėmė, pirmiausiai, svarbūs politiniai Lietuvos įvykiai.Reikšminiai žodžiai: Periodiniai leidiniai; Prancūzija (France); Šveicarija; Periodical press; France; Switzerland; 18th century.

ENThe subject of research is the newspaper La Gazette de France (La Gazette) and the newspaper Nouvelles des Divers Endroite (Nouvelles) published in Bern. It is aimed at registering all the mentions of Lithuania in these publications in 1763-1773. Both newspapers were semi-official newspapers of France and Switzerland. In the second half of the 17TH century, they became international newspapers and therefore had a strong influence on the contemporary bourgeoisie, aristocracy and intellectuals of Western Europe. Reporters residing in Poland, primarily in Warsaw, were the key source of information (which showed that Lithuania was under Poland’s shadow). La Gazette also received information from reporters in Danzig (Gdansk) and Nouvelles had sources in northern German cities. Both newspapers cited Curonia as it was an important source of information in Western Europe and reported regional news as well as events all over Lithuania. Despite the political weakness of GDL, both newspapers published a lot of information about Lithuania in the late 18TH century. Reports regarding Lithuania accounted for 3-5 %. Significant political events in Lithuania generated the greatest interest.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2599
Updated:
2020-11-15 19:32:50
Metrics:
Views: 35    Downloads: 16
Export: