Kunigų dalyvavimas ginkluotojo pasipriešinimo sąjūdyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kunigų dalyvavimas ginkluotojo pasipriešinimo sąjūdyje
Alternative Title:
Participation of priests in the armed resistance movement
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2005, t. 26, p. 653-657
Keywords:
LT
20 amžius; 20 amžius. 1940-1990; Kaišiadorys; Vilkaviškis; Lietuva (Lithuania); Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTPartizaninis pasipriešinimas sovietų režimui nepaliko nuošalyje ir Lietuvos kunigų. Nemaža jų įvairiais būdais rėmė ginkluotąją rezistenciją. Vieni padėjo kurti partizanų organizacines struktūras, kiti atliko ryšininkų pareigas, treti rėmė materialiai. Šiuo požiūriu aktyviausi buvo Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijos kunigai. Ne mažiau svarbi buvo ir dvasinė parama: aprūpinimas sakramentais, specialių maldynų rengimas. Ginkluotojo pasipriešinimo sąjūdyje kunigai aktyviausiai reiškėsi 1945–1946 m. Vėlesniais metais dėl sustiprėjusių represijų ir padidėjusios kunigų veiklos kontrolės išlaikyti ryšius su partizanais darėsi vis sunkiau. Padažnėjo ir dvasininkų bendradarbiavimas su sovietų represinėmis struktūromis likviduojant ginkluotąjį pogrindį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kunigai; Dvasininkija; Ginkluotas pasipriešinimas; Partizanai; Priests; Clergy; Armed resistance; Partisans.

ENThe priests of Lithuania did not escape the partisan opposition to the Soviet regime. Many of them supported the armed resistance in various ways. Some helped create the organizational structures of the partisans, others carried out the duties of intermediaries, still others assisted them with material goods. In this respect the priests of the dioceses of Vilkaviškis and Kaišiadorys were the most active. Spiritual support: the administration of the sacraments, the preparation of special prayer books was no less important. The priests participated most actively in the armed resistance movement in 1945–1946. In later years due to increased repressions and greater control over the activities of priests it became ever more difficult to retain ties with the partisans. Cooperation of the clergy with the Soviet repressive structures in liquidating the armed underground became more frequent. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Ateistų ir tikinčiųjų santykiai Gižų Šv. Antano Paduviečio parapijoje: nuo bičiulystės iki konfrontacijos / Vidmantas Vyšniauskas, Kęstutis Žemaitis. Soter. 2016, 58 (86), p. 49-67.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2594
Updated:
2018-12-17 11:36:34
Metrics:
Views: 28    Downloads: 10
Export: