Pirmasis lietuviškas sociologijos metateorijos veikalas : recenzija

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisRecenzija / Book review
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėPirmasis lietuviškas sociologijos metateorijos veikalas
Kita antraštėThe First Lithuanian Work on the Meta-theory of Sociology: A Book Review
AutoriaiNorkus, Zenonas
LeidinyjeSociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2005, Nr. 2 (16), p. 144-149
Recenzuojama knyga: Kritinis sociologijos diskursas : Sociological critical discourse Vini 976 p
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTTeorija; Koncepcija; Interpretacija
Santrauka / Anotacija

LTA. Valantiejaus knyga – pirmas lietuvių kalba parašytas sociologijos metateorijos veikalas, nagrinėjantis pamatinius sociologinių teorijų metateorijų klausimas. Knyga rodo, kad Lietuvos sociologija sėkmingai įveikia išorinių priežasčių nulemtą izoliaciją bei atsilikimą nuo pasaulinės sociologijos. Atitikdama pasaulinius standartus, knyga tuo pačiu metu organiškai įsiterpia į vietinį lietuvišką intelektualinį kontekstą ir savo kultūrine reikšme gali lygintis su paskutiniųjų metų kaimyninių istorijos ir filosofijos disciplinų svarbiausiais veikalais (A. Bumblausko ir A. Šliogerio knygomis). Pateikiama originali naratyvinės sociologijos koncepcija, kurios vaisingumą ateityje reikėtų įrodyta ja pagrįstais konkrečiais tyrimais. Knygos pavadinimas ne visai tiksliai atspindi knygos turinį, nes joje ne kritikuojami socialinės tikrovės reiškiniai (jeigu neįskaityti biurokratinės socialinių mokslų reglamentacijos kritikos), bet nagrinėjamos sociologijos metateorinės koncepcijos. [Iš leidinio]

ENA. Valantiejus’ Kritinis sociologijos diskursas: tarp pozityvizmo ir postmodernizmo [Critical Sociology Discourse: Between Positivism and Postmodernism] is the first meta-theoretical work in sociology in Lithuanian language that examines the basic meta-theoretical issues in the theories of sociology. The book indicates that the Lithuanian sociology is successfully overcoming the externally determined isolation and backwardness from the world sociology. In conforming to the global standards, the book also fits organically into the local Lithuanian intellectual context and, in terms of its cultural importance, compares to the most important works in the neighbouring disciplines of history and philosophy (A. Bumblauskas’ and A. Šliogeris’ books). The book presents an original conception of narrative sociology, the fruitfulness of which will have to be proved in the future by case studies. The title of the book does not capture its content very accurately because, rather than criticising the phenomena of the social reality (with the exception of the critique of the bureaucratic regulation of social sciences), it examines the meta-theoretical conceptions in sociology.

ISBN9986-19-692-2
ISSN1392-3358, 2335-8890
Mokslo sritisSociologija / Sociology
Susijusios publikacijosTapatybės ideologijų susidūrimas su laiminga pabaiga : recenzija / Aldis Gedutis. Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2012, Nr. 1 (30), p. 297-310.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/2589
Atnaujinta2018-12-17 11:36:34
Metrika Peržiūros: 1