Organizacijos žinių potencialo vertinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijos žinių potencialo vertinimas: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2010.
Pages:
165 p
Notes:
Disertacija rengta 2006-2010 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete. Disertacija rengta 2006-2010 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Assessment of knowledge potential in organization Vilnius : Technika, 2010 24 p., įsk. virš. : diagr
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje teoriniu ir praktiniu lygmenimis gvildenamos organizacijos žinių potencialo vertinimo problemos. Tyrimų objektas – organizacijos žinių potencialo vertinimas – yra svarbus vadybos mokslui, organizacijoms ir valstybėms. Autoriaus atlikta tyrimo objekto sisteminė analizė leido nustatyti organizacijos žinių potencialą lemiančius veiksnius, kurių vertinimui sukurti kiekybiniai metodai yra sujungti į vieną vertinimo sistemą. Vertinant organizacijos žinių potencialą, baziniu organizacijos elementu pasirinktas asmuo, o sinergija nagrinėta kaip svarbiausias organizacijos žinių potencialo katalizatorius. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti organizacijos žinių potencialo vertinimo modelį, lanksčiai taikomą įvairiose srityse. Disertacijoje nagrinėti keli pagrindiniai uždaviniai: 1) pagrįsti žinių svarbą ir atlikti žinių potencialo turinio analizę; 2) sintezuoti organizacijos žinių potencialą lemiančius veiksnius į bendrą modelį; 3) parengti siūlomo organizacijos žinių potencialo vertinimo modelio taikymo metodiką.

ENThe dissertation analyzes the problems of evaluating an organization‘s knowledge potential, both on a theoretical and practical level. The object of researches - assessment of knowledge potential in organization - is important for the science of management, for organizations, and for states. The systematical analysis of the research object done by the author allowed to determine the factors influencing an organization‘s knowledge potential. The quantitative methods established for evaluating the organization‘s knowledge potential are joined into one evaluation system. In evaluating an organization‘s knowledge potential, an individual was chosen as the basic organizational element, and synergy was investigated as the most important catalyst of an organization’s knowledge potential. The main goal of this dissertation is to create a model to assess the knowledge potential of organization. Several main tasks were investigated in the dissertation: 1) to substantiate significance of knowledge and to carry out an analysis of knowledge potential content after evaluating the existing knowledge science literature; 2) determine the main components of an organization‘s knowledge potential and create qualitative methods for their evaluation; 3) prepare a methodics for the application of the model for evaluating an organization’s knowledge potential. [From the publication]

ISBN:
9789955285915
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25829
Updated:
2022-02-07 20:09:19
Metrics:
Views: 28
Export: