Šiuolaikinės universitetinės leidybos perspektyvų gairės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinės universitetinės leidybos perspektyvų gairės
Alternative Title:
Modern university publishing future : guidelines for perspective
In the Journal:
Knygotyra . 2010, t. 54, p. 291-300
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Dvejopa mokslinės leidybos forma; Mokslinė komunikacija; Mokslinė leidyba; Mokslinės komunikacijos paradigma; Mokslo žurnalų internete ekonomika; Mokslo žurnalų leidyba; Recenzavimas; Skaitmeninis mokslo žurnalas; Šiuolaikinė universitetinė leidyba; Šiuolaikinė universiteto leidyba
EN
Digital scientific journals; Double scientific publishing in the form of "paper-digital journal"; Internet science journal; Modern university publishing; Peer-rewieving; Recension/evaluation; Reviewing; Science communication; Science communication paradigm; Science publishing; Scientific journals on the Internet; Scientific journals publishing
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami šiuolaikinės universitetinės leidybos pokyčiai mokslinės komunikacijos paradigmoje, sprendžiami dvejopos mokslinės leidybos formos „spausdintinis mokslo žurnalas – skaitmeninis mokslo žurnalas“, mokslo žurnalų internete ekonomikos, recenzavimo klausimai, numatytos šiuolaikinės universitetinės leidybos perspektyvos gairės. XXI a. pradžioje mokslinės komunikacijos infrastruktūros platformoje ima ryškėti poslinkis nuo spausdintinio mokslo leidinio link skaitmeninio. Šiuo metu vyrauja dvejopa mokslinės leidybos forma, tačiau daroma prielaida, kad ateityje mokslinė komunikacija vėl taps vienakryptė – ji įgaus tik skaitmeninę formą. Siektinas skaitmeninės universitetinės leidybos lygmuo – nauji leidybos formatai, kurie leistų taikyti tokias skaitmenines technologijas, kurios suteiktų galimybę mokslininkams atlikti itin integruotus skaitmeninius mokslinius tyrimus ir juos operatyviai platinti, aptarti su kitais mokslininkais, greitai atnaujinti jų turinį ir naudotis teikiamomis naujos kartos žiniatinklio galimybėmis. Mokslinės produkcijos recenzavimo trūkumas – pati recenzavimo sistema, kuri kelia nepasitikėjimo (subjektyvumo) recenzentais klausimą. Recenzavimas mokslo pasaulyje vis dar vertinamas ir pripažįstamas, nors ir nepadeda apsisaugoti nuo menkaverčių mokslinių tyrimų publikavimo. Tradiciniam recenzavimo modeliui galima pritaikyti atvirkštinę formą, kai pirmiausia internete skelbiama nerecenzuota mokslinė publikacija, kurią vertina prie sistemos prisijungę kiti mokslininkai. Į publikaciją su diskusijomis, komentarais ir pastabomis vertėtų žiūrėti kaip į visumą.

ENThe article discusses changes of the modern university publishing in the paradigm of scientific communication, dual forms of scientific publishing “printed scientific journal – digital scientific journal” are solved, issues of reviewing scientific journals on the Internet, and specifies prospect guidelines for modern university press. At the beginning of the 21st c., a tendency towards digital scientific publishing has been observed in the platform of the communication infrastructure. A dual form of scientific publishing is prevailing not, yet the author presumes that in the future scientific communication will become omnidirectional – it will have only digital form. A new level of university publishing will be pursued – new formats of publishing, which would allow apply such digital technologies, which would provide possibility for scientists to perform deeply integrated digital scientific research and disseminate them rapidly, discuss with other scientists, quickly renew their content and use possibilities provided by the network of the new generation. The shortage of reviewing of scientific production is the system of reviewing itself, which raises the issue of distrust in reviewers. Reviewing in the scientific world is still valued and acknowledged, yet it does not help to avoid publication of poor scientific research. An inverse form of traditional reviewing can be applied to the traditional form of reviewing, when a non-reviewed scientific publication is first announced on the Internet, and then it is assessed by scientists connected to the system.

ISSN:
0204-2061, 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25802
Updated:
2018-12-17 12:42:59
Metrics:
Views: 7
Export: