Culture of sustainability gets its momentum in Lithuania : [recenzija]

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Culture of sustainability gets its momentum in Lithuania: [recenzija]
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2005, vol. 4, no. 2 (8), p. 176-179
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Lietuva (Lithuania); Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Energija. Energetika / Energy. Energetics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami trys 2004 m. rudenį Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto organizuoti nacionaliniai seminarai. 2004 m. rugsėjo 29 d. vyko seminaras „Darnaus ir nedarnaus Baltijos regiono vystymasis. Ką mes galime padaryti geresnio ateičiai?", kuriame pasisakė kviestiniai pranešėjai prof. L. Ryden ir prof. P. Lindroos. Buvo aptarti darnaus vystymosi pagrindiniai principai ir jų įgyvendinimo galimybės Baltijos regione, o taip pat darnaus vystymosi problemų įtraukimo į universitetų, kolegijų ir vidurinių mokyklų programas klausimai. 2004 m. lapkričio 5 d. seminare „Darnos kultūros puoselėjimas: galimybės ir svertai", buvo dėstomos ir diskutuojamos darnos idėjos, išsakytos prof. L. Ryden ir prof. P. Lindroos. Darnaus vystymo metodologinės kultūros įsisavinimo klausimus Lietuvos mokslininkai kelia jau ne pirmą dešimtmetį. Nežiūrint į atliktą darbą, įprasta Europos Sąjungoje darnaus vystymo metodologija ir kultūra mūsų šalyje formuojasi ne taip greitai kaip norėtųsi. Darnos kultūros plėtojimo Lietuvoje galimybės yra gana palankios, kadangi strateginius sprendimus formuojančių ir priimančių asmenų bendrasis kultūros ir išsivystymo lygis yra gana aukštas. Problema tame, kad nacionalinis vadybos mokslas menkai tyrinėja darnos fenomeną ir neskleidžia darnos metodologijos. Seminaro dalyviai pateikė nuomonę dėl nacionalinės darniojo vystymo sistemos suformavimo tikslingumo ir savo rezoliucijoje pritarė darnos kultūros puoselėjimo svertams. Paskutinis iš aptariamų seminarų- 2004 m. gruodžio 15 d. seminaras tema „Žalioji energetika. Ar realu Lietuvoje?", kuriame buvo akcentuojamas „žaliosios" energetikos skatinimas ES ir Lietuvoje.Reikšminiai žodžiai: Darnus vystymasis; žalioji energetika; Baltijos regionas; Sustainable development; Green energy; Baltic region.

ENReview on seminars: 1. Sustainable and Non-Sustainable Development of the Baltic Region. How Can We Improve our Future? 2. Nurturing the Culture of Sustainability: Opportunities and Levers 3. Green Energy. Is it Realistic in Lithuania?.

ISSN:
1648-4460
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/257
Updated:
2018-12-17 11:31:49
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: