Naracinė perspektyva socialiniame darbe su lėtinėmis psichikos ligomis sergančiais asmenimis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naracinė perspektyva socialiniame darbe su lėtinėmis psichikos ligomis sergančiais asmenimis
Alternative Title:
Narrative perspective in social work with patients suffering from chronic mental illnesses
In the Journal:
Socialinis darbas. Patirtis ir metodai [Social Work. Experience and Methods]. 2008, [Nr.] 1, p. 79-91
Keywords:
LT
Psichikos sveikata / Mental health; Socialinis darbas / Social work.
Summary / Abstract:

LTLėtinė liga gali paveikti kenčiančiųjų kasdienos gyvenimą, jų socialinius santykius, identitetą (kilų vaizdą apie juos) ir savasties jausmą. Naratyvo kaip savasties perspektyva įtvirtina esmines socialinio darbo vertybes - pagarbą individualumui ir savęs apibrėžimui. Straipsnyje kalbama apie naratyvą, naratyvo interpretavimą, naratyvą kaip socialinio darbo metodą, taip pat analizuojami lėtinės ligos pasakojimai. Apžvelgiamos skirtingos socialinio darbo ir medicinos problemų prieigos bei sprendimo strategijos. Individai, kontaktuojantys su socialiniais darbuotojais socialinių paslaugių tarnybose, kuria naratyvus, norėdami parodyti aktualius ir svarbius savo situacijų aspektus. Kiekviena individuali istorija yra transformuojama į socialinio darbuotojo atvejo pristatymą. Straipsnyje pristatomas ir analizuojamas naratyvas, paimtas iš lėtine psichikos liga sergančios moters realybės, rodo, kad lėtinės psichikos ligos gydymas gali būti suprantamas kaip žmogaus gyvenimo problemos sprendimas. Todėl lėtinėmis psichikos ligomis sergančių asmenų gydymui svarbus socialinių darbuotojų vaidmuo, nes jų darbo kryptis reikalauja suprasti pažeistų asmenų individualią socialinę situaciją ir istoriją. Profesionalaus socialinio darbo intervencijos yra nukreiptos į komunikavimo kompetenciją, kuri yra reikalinga problemų interpretavimui iš pažeistųjų perspektyvos, ir praktinių įveikimo strategijų vystymui kartu su lėtine psichikos liga sergančiais asmenimis.Reikšminiai žodžiai: Gijimas; Ligos naratyvinis pasakojimas; Ligos pasakojimai; Naratyvas kaip socialinio darbo metodas; Naratyvą, naratyvo interpretavimas; Psichikos sveikata; Socialinis darbas; Illness naratives; Illness narratives); Mental health; Narrative; Narrative as social work method; Narrative interpretation; Recovery; Social work.

ENIn this article it is described narrative, narrative interpretation, narrative as social work method, it is also analyzed chronic mental illness narratives. Persons having contacts with social workers in social services create narratives presenting actual and important aspects of their situations. Every individual life-story is transformed into social workers case-presentation. In this article it is presented and analyzed the narrative, taken out of the reality of the women having chronic mental illness. This narrative signifies that the treatment of chronic mental illness can be understood as the man's life problems solving. There are viewed different social work and medicine problems' approaches and their solving strategies. [From the publication]

ISSN:
2029-0470; 2029-5820
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25569
Updated:
2018-12-17 12:21:50
Metrics:
Views: 41    Downloads: 16
Export: