Savanoriška veikla socialinio darbo studijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savanoriška veikla socialinio darbo studijose
Alternative Title:
Volunteer work in social work studies
In the Journal:
Socialinis darbas. Patirtis ir metodai [Social Work. Experience and Methods]. 2008, [Nr.] 1, p. 147-159
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Socialinis darbas / Social work; Socialinis ugdymas / Social education.
Summary / Abstract:

LTSavanoriška veikla svarbi tenkinant individo asmeninius ir visuomeninius poreikius. Socialinio darbo studentams savanoriška veikla suteikia galimybę susipažinti su profesija, įgyti įgūdžių, atskleisti save kaip asmenybę. Savanoris dalyvauja ne tik sprendžiant savo bendruomenės narių problemas, bet ir pagalbos sau procese. Savanoriška veikla – ne tik pagalba, bet ir saviugdos forma. Savanoriška veikla atveria jaunimui tobulėjimo galimybes: pirmiausiai padeda tobulinti specialiuosius gebėjimus ir kelti profesinę kvalifikacijų, suteikia asmenybės ugdymo galimybes. Siekiant atskleisti savanoriškos veiklos paskirtį socialinio darbo studijų procese, pabrėžiant šios veiklos teikiamas galimybes studentų patirtiniam mokymuisi, taikyti šie metodai: literatūros šaltinių analizė ir studentų apklausa, apklausos duomenų analizė, studentų baigiamųjų darbų analizė. Tyrimas atskleidė, kad savanorišku darbu siekiama suteikti studentui galimybę pasitikrinti profesijos pasirinkimą, gilinti supratimą apie socialinį darbą. Savanoriška veikla studijų metu leidžia praplėsti jau turimas žinias, individualizuoja antrinės patirties kaupimą. Savanoriška veikla pirmiausia yra suprantama kaip pagalbos be atlygio teikimas jos reikalingiems žmonėms. Kita vertus, aplinkinių nuomonė apie savanorišką veiklą gali būti dvejopa: tai arba laiko švaistymas, arba pagalba visuomenei, iškeliant ir sprendžiant bendruomenės problemas. Noras padėti kitiems yra pagrindinis savanoriškos veiklos motyvas.Reikšminiai žodžiai: Jaunimas; Savanoriška veikla; Socialinio darbo studijos; Social work studies; Voluntary Work; Volunteer work; Youth.

ENVoluntary work takes very important place in answering personal and social needs. Voluntary work gives opportunity for social work students to become acquainted within profession, to get skills, develop personality. Volunteer participates in solving community's problems as well as in self-help process. Today different groups are working in this manner. Older persons share knowledge and time while school children and youth expect getting experience, skills or to take time for choosing profession. Methods: literature analysis, students' inquiry and data analysis bachelor degree paper's analysis. Conclusions: volunteer work can be as a form of employment characterized by personal motivation, free will obligation as well as by giving possibilities for personality development. Volunteer work during social work studies allows testing a choice of profes­sion and deepening understanding of social work as such. It widens personal knowledge as well as individualizes learning process. Usually volunteer work is understood as unpaid aid for persons in need. On the other side people can keep it as waste of time. However, the main motive for working voluntarily is desire to help others. [text from author]

ISSN:
2029-0470; 2029-5820
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25568
Updated:
2018-12-17 12:21:50
Metrics:
Views: 48    Downloads: 16
Export: