Emmanuelio Levino juslumo etika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Emmanuelio Levino juslumo etika
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2005, 40, p. 40-52
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTPasitelkiant Emanuelio Levino mąstymą, straipsnyje yra analizuojamas juslumo ir etikos ryšys. Etika ir juslumas konkrečioje žmogaus situacijoje vienas kitą sąlygoja ir persmelkia. Darbe keliami klausimai yra svarstomi Levino santykio su fenomenologine filosofija perspektyvoje. Levino mąstyme santykio su kitu struktūra jungia juslumo ir etikos plotmes. Siekiant išvengti sąmonėje įvykstančio patirties konkretybės neutralizavimo, juslumo plotmė yra svarbi. Fenomenologinio patirties aprašymo nepakanka norint apmąstyti subjekto pasyvumą, kuris paliudija kitybės aspektą praeityje. Per juslumo plotmę apibrėžiamam subjektiškumui yra būdingas trapumas, buvimas be pagrindo. Etinį reikalavimą kaip kylantį iš kito leidžia formuluoti juslumo pažeidžiamumas. Būtent jis apibrėžia etinį subjektą, o ne intencionalumas kaip atvirumas kitam. Juslinis pažeidžiamumas reiškia, kad visada jau esu kito "įkaitas". Levino mąstymo strategija ir eiga yra pristatoma kaip egologinės ir intersubjektyvios redukcijų radikalizavimas. Turint tai omenyje, lieka atviras klausimas, jog užklausimo, sutrikdymo terminais formuluojama Levino etika gali veikti tik fenomenologijos sąskaita.Reikšminiai žodžiai: Juslumas; Pažeidžiamumas; Postfenomenologija; Sensitivity; Vulnerbility; Phenomenology; Postphenomenology.

ENThis article deals with the relation of sensitivity and ethics. Can sensitivity be ethical? In other words: can subjectivity, which is characterised by affectivity and responsiveness be an alternative of subjectivity, which is characterised by its spontaneous and free power. To answer this question, I turn to Emmanuel Levinas' thought and its relation with the phenomenology of Edmund Husserl. Levinas' project is regarded as post-phenomenology. It is concluded that, even in the deepest level of its experience, the subject is marked by its sensibility or vulnerability with respect to the other. However, Levinas' attempt to transform the transcendental subject into an ethical subject is formulated in terms of questioning, contesting and demolition, so maybe his ethics functions only on account of phenomenology. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2545
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 36    Downloads: 1
Export: