XX-XXI a. pradžios iškiliųjų dvasininkų antkapinių ir atminimo paminklų įrašai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XX-XXI a. pradžios iškiliųjų dvasininkų antkapinių ir atminimo paminklų įrašai
Alternative Title:
Epitaphs for outstanding priests of the 20th and the beginning of 21st centuries
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2005, t. 26, p. 661-696
Keywords:
LT
1990-21 amžius. Antroji Lietuvos Respublika.
Summary / Abstract:

LTNemažai dvasininkų visais laikais reiškėsi ne tik išskirtine pastoracine veikla, bet yra nuveikę darbų mokslo, kultūros, švietimo srityse. Čia pateikiama tokių dvasininkų antkapinių ir atminimo paminklų 176 įrašai; juos šios publikacijos rengėjas 1958-2004 m. visose Lietuvos vyskupijose nurašė ekspedicijų, atostogų, savaitgalių išvykų metu. Be to, lietuviškų paminklų įrašų nurašyta ir kitose šalyse: 1 – Baltarusijoje, 1 – Latvijoje, 3 – Lenkijoje, 1 – Vokietijoje, 1 – JAV. Žinoma, tai tik dalis vertų nurašyti įrašų. Paminkluose, be vardo, pavardės, gimimo ir mirties datų, dažnai nurodyta Bažnyčios hierarchijoje užimtos pareigos, mokslo vardas. Antkapinių paminklų įrašų pabaigoje pasitaiko citata iš Šventojo Rašto, tų asmenų pasakytų minčių. Įrašai pateikiami pavardžių abėcėlės tvarka. Nurodoma vieta, nurašymo metai, paminklo medžiaga, rūšis, teksto atlikimo technika. Išlaikoma didžiųjų ir mažųjų raidžių rašymas, naujos eilutės žymimos įkypu brūkšniu, netaisomi pasitaikantys rašybos ar skyrybos netikslumai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Antkapiniai paminklai; Religija; Dvasininkai; Įrašai.

ENA lot of priests always were involved not only in exclusive pastoral activity, but also in the fields of science, culture and education. The present study provides 176 epitaphs of monuments of such priests; the authors of this study collected these epitaphs during expeditions, vacation and weekend trips during the period of 1958-2004 in all dioceses of Lithuania. Moreover, Lithuanian epitaphs were found in other states: 1 in Belarus, 1 in Latvia, 3 in Poland, 1 in Germany and 1 in the USA. Of course this is only part of all epiphanies worth recording. Position held in church hierarchy and scientific degree are often included on the monument in line with name, surname, date of birth and date of death of a person. At the end of epitaph quotation from Sacred Writ and from thoughts of this person are available. Epitaphs are being presented in alphabetic order including place of recording, year of recording, material of a monument, type and technique of text performance. Capital and small letters are maintained, new lines are marked with slash, and occurring inaccuracies of spelling and punctuation are not corrected.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Lietuviški XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios antkapių užrašai: santykis su bendrine kalba / Jurgita Venckienė. Archivum Lithuanicum. 2017, t. 19, p. 9-38.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2541
Updated:
2018-12-17 11:36:29
Metrics:
Views: 28
Export: