On Enhancement of a teacher's intercultural competence via a mobility term

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On Enhancement of a teacher's intercultural competence via a mobility term
Alternative Title:
Apie mokytojo tarpkultūrinės kompetencijos ugdymą mobilumo semestro metu
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2011, Nr. 19, p. 133-142
Keywords:
LT
Europinis mokytojų rengimas; Intercultural communicative competence; Logistinė regresija; Mobility term; Mobilumo semestras; Tarpkultūrinė komunikacinė kompetencija; Teacher training.
EN
European teacher training; Intercultural communicative competence; Logistic regression; Mobility term; Mobilumo semestras; Mokytojų ugdymas; Tarpkultūrinė kompetencija.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas antrosios pakopos jungtinės studijų programos EMETT ("Jungtinis magistro laipsnis Europos mokytojui") mobilumo semestro ugdymo turinys, kurio metu bus gilinamos žinios ir ugdomos kompetencijos trijose – studijuojamo dalyko, europinės dimensijos ir tarpkultūriškumo – srityse. Ypatingas dėmesys skiriamas mobilumo dalyvių, būsimųjų Europos mokytojų, tarpkultūrinės komunikacinės kompetencijos ugdymui. Tikimasi, kad gyvendami ir mokydamiesi svečioje šalyje, būsimieji pedagogai taps daugiakultūriais ir daugiakalbiais Europos piliečiais, gebančiais pirmiausia suvokti save bei atrasti, toleruoti, gerbti ir vertinti kitonišką nei jų pačių gyvenimo būdą, mąstyseną ir elgesį. Straipsnyje aprašomas diagnostiniame tyrime dalyvavusių būsimųjų pedagogų požiūris į mobilumo svarbą bei jo siūlomas galimybes. Tyrimo metu taikyti du logistinės regresijos modeliai (Model 1) ir (Model 2). [...] Tyrimų rezultatai atskleidė, kad Rytų Europos šalių būsimieji kalbų pedagogai mobilumą vertina kaip galimybę išmokti priimančiosios šalies kalbą, susipažinti su jos kultūra ir ugdyti gebėjimą reflektuoti kultūrinius panašumus bei skirtumus. Tuo tarpu respondentai iš Lietuvos neišskiria galimybės tarpkultūrinei komunikacinei kompetencijai ugdyti(s) svarbos, o pirmenybę teikia studijuojamo dalyko žinių tobulinimui. [Iš leidinio]

ENFast shifts in the Bologna process leading towards the establishment of a coherent and cohesive European higher education area (EHEA) have initiated many European tertiary institutions to pool their academic resources and cultural traditions together in order to promote the development of integrated study programmes and joint degrees. To meet the challenges of EHEA, eight European teacher training institutions have reshaped the already existing MA teacher training study programmes into a joint one, entitled "European Master for European Teacher Training" (EMETT), and integrated two extra core areas related to Intercultural Studies and Multilingualism to be implemented via a mobility term. The authors of the paper, members of EMETT designers’ group, focus on the teachers’ intercultural communicative competence, necessary for studying and practicing abroad. The target competence enables the mobility participants to cope with their own cultural backgrounds in interaction with the others. This paper juxtaposes the theoretical perspective on an intercultural competent European teacher to be trained via a mobility term with the current student teachers’ attitudes towards the importance of the development of mobile European teachers to be trained and educated for practicing in the international context. The theoretical assumptions are followed by the data analysis of the diagnostic survey carried out by the EMETT design team at eight European universities to learn student teachers’ attitudes towards a study period abroad, highlighting the attitude differences between such sample groups as student teachers of languages vs. student teachers of other subjects, East Europeans vs. West Europeans, Lithuanians vs. representatives of other EU nationalities. [From the publication]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25362
Updated:
2020-02-13 09:49:02
Metrics:
Views: 11    Downloads: 6
Export: