Ekranizacijos kaip literatūros istorijos provokacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekranizacijos kaip literatūros istorijos provokacija
In the Journal:
Respectus philologicus. 2005, Nr. 7 (12), p. 57-70
Keywords:
LT
Fiodoras Dostojevskis; Hansas Robertas Jaussas; Estetika / Aesthetics; Karikatūros / Caricatures; Literatūra / Literature.
Summary / Abstract:

LTEkranizacija yra tam tikra kūrinio recepcija. Recepcijos nagrinėjimas receptyvinės estetikos požiūriu leidžia aptarti žanrinį kūrinio ir jo suvokimo lūkesčių horizonto lygmenį. Šis straipsnis siūlo Fiodoro Dostojevskio romano "Idiotas" 2001 metų ekranizacijos "Down House" (rež. Roman Kačianov) analizę. Vienas pagrindinių, anot Michailo Bachtino, žanrinių romano elementų - menipėja -yra atpažintas ekranizacijos kūrėjų, radikalizuotas ir paverstas juoduoju anekdotu. Toks žanrinio substrato totalizavimas tam tikros suvokėjų (kritikų, recenzentų, žiūrovų) grupės yra suvokiamas ne literatūros, bet ideologijos rėmuose. Todėl tai, kas literatūros požiūriu būti (vardinta "parodijos" terminu, ideologijos erdvėje gauna "profanacijos" bei "šventvagystės" vardus ir yra suvokiama kaip kanoninio kūrinio karikatūra. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekranizacija; Receptyvinė estetika; žanrinis lūkesčių horizontas; Parodija; Karikatūra; Hansas Robertas Jaussas; Fiodoras Dostojevskis; Filming; Reception aesthetics; Genre horizon of expectations; Parody; Caricature; Hans Robert Jauss; Fiodor Dostojevski.

ENFilming is a certain reception of a literary work. Reception analysis in the framework of reception aesthetics provides a possibility to discuss a genre horizon level of a literary work and its perception expectations. This article focuses on the turning the novel "Idiot" by Fiodor Dostojevski into the film "Down House" (director Roman Kachianov) in 2001. According to M. Bachtin, one of the main genre elements is menip and it is recognized, radicalized and converted to black humour by the filming authors. Such totalization of a genre substrate by a certain group of perceivers (critics, reviewers, audience) is conceived in the framework of ideology but not literature. The ideas, which could be named as a parody in a literary framework, acquire the traits of profanation and blasphemy in the framework of ideology and are conceived as a caricature of a canonical literary work. [From the publication]

ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2526
Updated:
2018-12-17 11:36:27
Metrics:
Views: 41    Downloads: 13
Export: