Selection of rational method for customer-contractor dispute resolution with application of game theory

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Selection of rational method for customer-contractor dispute resolution with application of game theory
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ginčo sprendimas; Ginčų sprendimas; LEVI; LEVI metodas; Sprendimo priėmimas; Sprendimų priėmimas; Žaidimo teorija; Žaidimų teorija; Decision making; Dispute resolution; Game theory; LEVI; LEVI method.
Keywords:
LT
Ginčo sprendimas; Ginčų sprendimas; LEVI; LEVI metodas; Sprendimo priėmimas; Sprendimų priėmimas; Žaidimo teorija; Žaidimų teorija.
EN
Decision making; Dispute resolution; Game theory; LEVI method.
Summary / Abstract:

LTĮvairūs ginčai yra komplikuota verslo ir žmogaus veiklos, kurių tikslai konfrontuoja, problema. Pasirinkdamos tinkamą metodą spręsti tam tikram ginčui, šalys ne tik sutaupys daug laiko, išvengs emocinio streso ir nenorimo problemų viešinimo, bet dažnai taip pat gali išvengti didelių finansinių išlaidų, susijusių su bylinėjimusi teisme ir neužkirs kelio būsimam bendradarbiavimui, be kurio neįmanomas sėkmingas statybinių projektų vykdymas. Straipsnio tikslas – ištirti galimybes taikyti alternatyvius ginčų tarp kliento ir rangovo sprendimo metodus taikant žaidimų teoriją. Yra nustatyta, kad žaidimų teorija duoda puikią galimybę rasti racionalų ginčų sprendimo būdą. Kiekvienu specifiniu atveju išanalizavus įvairių ginčų sprendimo metodų teigiamas ir neigiamas savybes, galima įvertinti bylinėjimosi teisme ir kitų nesutarimų sprendimo metodų perspektyvas. Tokios žinios leidžia gerai apsvarsčius ir sąmoningai pasirinkti efektyviausią metodą tam tikro ginčo sprendimui – bylinėjimąsi teisme, arbitraže, tarpininkavimą ir kt. Siekiant įvertinti kliento ir rangovo nesutarimų sprendimo metodus ekonomiškai, socialiai ir/ar kitokiu požiūriu, galima taikyti pagrindinius žaidimų teorijos (LEVI 4) principus kaip sprendimų paramos sistemą. Yra įrodyta, kad LEVI 4 galima sėkmingai taikyti parenkant racionalų kliento-rangovo nesutarimų sprendimo metodą. Buvo atliktas daugiakriterinis alternatyvų įvertinimas taikant šią sistemą pagal nustatytą atributų reikšmingumą. Tarpininkavimas turėtų būti laikomas naudingiausiu būdu spręsti kliento-rangovo nesutarimams.

ENVarious disputes are a compicated problem of business and human activities with confronting aims. The paper considers major principles of application game theory to solve legislative tasks. In order to assess dispute resolution methods of economically, socially and other point of views, it is necessary to apply methods for assessing solutions according to multiple attributes. For solution of this task it is necessary to determines possible methods to solve a specific dispute, to create methodology for assessment and comparison of these methods. The LEVI 4 solution support system allowed performing multi-criteria assessment of customer-contractor dispute solution methods and determining degree of their expediency. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25224
Updated:
2016-06-23 22:19:14
Metrics:
Views: 5
Export: