Межславянские заимствования - полонизмы в русском приказном языке XVII века

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Межславянские заимствования - полонизмы в русском приказном языке XVII века
Alternative Title:
Interslavic borrowings-polonisms in Russian office language of the 17th century
In the Journal:
Respectus philologicus. 2005, Nr. 8 (13), p. 110-121
Keywords:
LT
17 amžius; 16 amžius; Dvikalbystė / Bilingualism; Kalbų kontaktai / Language contacts; Lenkų kalba / Polish language; Rusų kalba / Russian language; Skoliniai / Loan words; Slavų kalbos / Slavic languages; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjami klausimai yra susiję su naujojo tipo rusų literatūrinės kalbos formavimusi XVII-XVIII amžiuje. Aptariami veiksniai, kurie vienaip ar kitaip tam procesui darė įtaką – tai kanceliarinė to meto kalba ir per ją veikianti svetima (būtent lenkų) kalba. Pagrindinis dėmesys skiriamas šiems žodžiams, užfiksuotiems XVII a. diplomatinės tarnybos (prikazo) kalboje: okazanje (оказанье) ‘įrodymas, liudijimas, patvirtinimas’, okopъ (окопъ) ‘ką nors juosiantis griovys su pylimu; griovys su pylimu (kaip įtvirtinimas)’, okopatisja окопатися ‘išsikasti apkasus norint juose apsisaugoti; pasislėpti nuo (karinio) pavojaus už griovio su pylimu’, pobuditel’ (побудитель) ‘tas, kas ragina, kursto ką nors daryti; tas, kas ką nors skatina’, podъuščenje (подъущенье) ‘(pa)skatinimas; raginimas, kurstymas ką nors daryti’, postoronnij (посторонний) ‘užsienio, kitos šalies; išorinis’. Straipsnyje siekiama įrodyti, kad šios leksemos (vidiniai slavų kalbų dariniai) XVI-XVII a. rašytinėje rusų kalboje turėtų būti laikomos slavų kalbų tarpusavio skoliniais polonizmais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bažnytinė slavų-rusų dvikalbystė; Kanceliarinė kalba; Lenkų-rusų kalbų kontaktai; Vidiniai slavų derivatai; Skoliniai; Polonizmai.

ENThe article tackles the problem of the new Russian literary language formation in the 17–18th centuries and points out some factors having influenced it. They are as follows: the role of office language in that process and the influence of the Polish language, which manifested through the office language at that period. The main emphasis is put on the analysis of the history of such lexemes: okazanje (‘evidence, witness, confirmation’), okop (‘trench’), okopatisia (‘open trenches and hide from enemies in them’), pobuditel (‘a person who encourages somebody to do something’), podushchenje (‘the act of encouraging’), postoronnij (‘stranger, foreigner’). The listed lexemes are found in the documents of the ambassador’s order in the 17th century and they prove the intra-Slavic derivatives in the Russian written language of the 16–17th centuries to be inter-Slavic lexical borrowings-polonisms. [From the publication]

ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2520
Updated:
2018-12-17 11:36:27
Metrics:
Views: 24
Export: