Onimų reikšmės tyrimai tekstynų lingvistikos metodu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Onimų reikšmės tyrimai tekstynų lingvistikos metodu
Alternative Title:
Onyms meaning analysis based on corpus linguistics methodology
In the Journal:
Lituanistica. 2006, Nr. 1, p. 38-47
Keywords:
LT
Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe bandoma atlikti detalią pasirinkto onimo daugiareikšmiškumo analizę ir patvirtinti, jog tikriniai žodžiai ne tik paprasčiausiai įvardija, bet ir konotuoja tam tikras reikšmes. Daugiareikšmiškumo tyrimams pasirinkti onimai, įvardijantys tautovardį – arabas, arabė bei vietovardį – Saudo Arabija. Apžvelgus minėtų leksemų ir kolokato reikšmes, konotacijas, bandoma jas palyginti su būdvardžio arabiškas, žyminčio ypatybę, reikšme. Darbe taikoma tekstynų lingvistikos metodika –konkordansų generavimas iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas tekstyno bei jų tvarkymas ir grupavimas pagal reikšmę. Siekiant nustatyti onimų reikšmę, remiamasi J. Sinclairio sukurtu tekstynų analize pagrįstu reikšmės modeliu (Sinclair, 1996, 2000). Jo esmė – reikšmė nesikoncentruoja viename žodyje, bet pasiskirsto per kelis paprastai nuolat drauge einančius žodžius. Pagal J. Sinclairį skiriami keli reikšmės nustatymo kriterijai: kolokacijos, koligacijos, semantinis pirmumas, semantinė prozodija. Išanalizavus visus leksemos arabas ir kolokato Saudo Arabija vartojimo atvejus tekstyne bei apžvelgus jų kontekstą, vartojimo situaciją, leksinę aplinką, kolokacijas, daroma išvada, kad onimams būdingas daugiareikšmiškumas, tačiau įvairios reikšmės, kaip ir konotacijos, nustatomos tik kontekste. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Onimai; Tekstynai; Bendriniai daiktavardžiai; Konotacija; Vartojimas; Paplitimas.

ENThe goal of this research is to tackle several issues, specifically to analyse the connotations of the onyms Arabian and Saudi Arabia and to confirm that proper words connote certain meanings. The meanings of onyms are compared with the meanings of the adjective Arabian. The Corpus of the Contemporary Lithuanian Language, compiled in Vytautas Magnus University and comprising more than 100 million words, was chosen as a source of onyms meaning research. The methodology of Corpus Linguistics was applied in this research. 3851 concordances containing the onyms Arabian, Saudi Arabia and the adjective Arabian were analysed. The reference is made to the meaning model created by J. Synclair on the basis of corpus analysis. The main idea of this model is that the meaning is not concentrated on one word but is distributed among a few words that are close to each other. Four meaning determination criteria were indicated: 1) collocations – a frequent co-occurrence of words, 2) colligations – a frequent co-occurrence of words with conjunctions, particles, 3) semantic preference – a lexical set – the class of semantically related lemmas, 4) semantic prosody – an implicit context of the word and its connotations. The onyms Arabian and Saudi Arabia connotate most of the things. They are endowed with various meanings emphasizing terror, criminalities, culture or traditions, and differently appreciated elements. However, it is important to highlight that meanings and connotations are determined only in a certain context.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2517
Updated:
2018-12-17 11:44:56
Metrics:
Views: 79    Downloads: 35
Export: