Einzelsprachliche Realisierungen des Subjekt-Impersonals: das Beispiel Deutscher Man-Sätze und ihrer Entsprechungen im Litauischen

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Einzelsprachliche Realisierungen des Subjekt-Impersonals: das Beispiel Deutscher Man-Sätze und ihrer Entsprechungen im Litauischen
Alternative Title:
  • Cross-language comparison of surface structure of impersonal verb expressions: German sentences with man (‘one’) and their equivalents in Lithuanian
  • Neasmeninių konstrukcijų raiška atskirose kalbose: vokiečių kalbos sakiniai su MAN ir jų atitikmenys lietuvių kalboje
In the Journal:
Kalbotyra. 2005, t. 55 (3), p. 81-90
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas vokiečių kalbos konstrukcijų su nežymimuoju įvardžiu man aprašymui ir jų gretinimui su lietuvių kalbos atitikmenimis. Šiuo metu mokslinėje literatūroje daug dėmesio skiriama vokiečių kalbos konstrukcijų su man aprašymui. Greta veikiamosios ir neveikiamosios rūšies bandoma pagrįsti naują neasmeninių konstrukcijų kategoriją (Impersonal), kuri apimtų ir konstrukcijas su man, gilinamasi ir į įvardžio man semantiką. Pabrėžiama gretinamųjų darbų reikšmė, nagrinėjant konstrukcijų su man problematiką, nes daugelyje kalbų, kaip ir lietuvių kalboje, nėra tiesioginio šio įvardžio atitikmens, tad tenka pasitelkti kitas, tiek veikiamosios, tiek neveikiamosios rūšies konstrukcijas. Konstrukcijų su man atitikmenų skirtingose kalbose nustatymas ir aprašymas leidžia geriau suprasti jų reikšmę ir vartojimą. Straipsnyje bandoma išanalizuoti vokiečių kalbos konstrukcijų su įvardžiu man lietuviškuosius atitikmenis ir aprašyti šių konstrukcijų atitikties ypatumus, atsižvelgiant į apibendrinančią (generisch) ir konkrečią (partikulär) vokiečių kalbos konstrukcijų su man reikšmę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nežymimasis įvardis "man"; Gretinimas; Atitikmuo; Reikšmė; Vartojimas.

ENThis article deals with constructions using the German indefinite pronoun man (‘one’, ‘someone’) and their equivalents in Lithuanian. Currently in the scientific literature, much attention is being paid to discussions of constructions using the German indefinite pronoun man. There are attempts to justify a new category for impersonal verb expressions (the impersonal mode), to be placed alongside the active and passive modes. This mode would encompass constructions with man. Research is also being done into the semantics of the pronoun man. The article stresses the importance of comparative studies when dealing with the man issue, as many languages – including Lithuanian – do not have an equivalent adverb, so different sorts of constructions have to be used: some active, some passive. The study of constructions in other languages equivalent to the man construction in German enables a better understanding of the meaning and use of the German construction. The article endeavours to analyse Lithuanian equivalents of constructions using the German indefinite pronoun man and to describe particular aspects of this equivalence, having regard to the fact that in German there are constructions with man that have a general (generisch) or specific (partikulär) meaning.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2516
Updated:
2018-12-20 23:05:35
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: