Genezės transkripcija vaizduotės materijos terminais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Genezės transkripcija vaizduotės materijos terminais
In the Journal:
Naujoji Romuva. 2005, Nr. 3, p. 24-28
Keywords:
LT
Meno stiliai / Art styles.
Summary / Abstract:

LTSenieji pasaulio sukūrimo mitai ir toliau maitinami iš vaizduotės šaltinių, o jie skatina perrašyti genezės istoriją akivaizdžiais terminais, kurti naujus poetinius metamorfozių ir anamorfozių vaizdus. Poetinė žiūros optika praturtina gamtos ženklų tyrinėjimus, meteorologija tampa retorikos sritimi. Vizijos hipertrofavimo sritys šiandien jau ne vien astronomija ir televizija, bet ir siurrealistinis pasaulio vaizdas. Kosminės dramaturgijos atšvaitas yra ir Henriko Radausko poezija, kurioje atsispindi kondensacijos, pakilimas ir kritimas, sukalkėjimas supernovų galaktikos ir dangaus bestiarijai. Globalioje sistemoje yra daugybė įvairių detalizuotų modelių, būdingų ir Radausko tekstams. Kaip Andre Bretono paralelės atrodo net keletas Radausko eilėraščių. Įmagnetinti erotiniai Bretono ir Radausko poetiniai tekstai primena tapybines konfigūracijas. Siurealistams rūpi erotizuotas geismo diskursas, juntami ir politinės valios akcentai. Astronominiai sutapimai, žaidimas kortomis, suakmenėjimo ar veiklos paralyžavimo baimė laidžia suvokti siurrealistinės veiklos barus. Šiems kūrėjams būdingas ne tik futurizmas, bet ir siurrealistinė plastika. Judėjimo, dinamikos estetika leidžia Bretono ir Radausko eilėraščių tematikai taikyti vieną idėjinę emblemą. Siurrealistai palaikė menininko vizionieriaus mitą. Prasmingos jų reveliacijos primena dievoiešką ir askezę. Radausko tekstuose ryškus vizinis pradas. Oidipo tema, brutalus groteskiškumas atsispindi siurrealistinių bruožų turinčiuose Radausko tekstuose. Siurrealizmui būdinga įvaizdžių energija, rafinuotumas ir realistiška beprotybė.Reikšminiai žodžiai: Siurrealizmas; Dadaizmas.

ENThe old world creation myths are still nurtured by sources of imagination, which encourage re-writing the history of the Genesis in evident terms and also creation of new poetic images of metamorphosis and anamorphosis. The poetic viewing optics enriches the studies of natural signs and meteorology becomes an area of rhetoric. The areas of hypertrophying of image are already not only astronomy and television but also the surreal image of the world. The poetry of Henrikas Radauskas is also a reflection of cosmic dramaturgy, since it reflects the rise and fall of condensation, calcifying of supernovas galaxy and bestiaries of the sky. In the global system there are a lot of different detailed models, also characteristic of Radauskas’s texts. Several of his poems have a feeling like Andre Breton’s parallels. The magnetized erotic poetic texts of Breton and Radauskas remind of painting configurations. Surrealists care for an erotized discourse of passion, tones of a political will are also felt. Astronomic coincidences, card play, the fear of turning into stone or paralysis of action allows for perception of the basics of surrealist activities. Both futurism and surrealist plastic is characteristic of the said authors. The aesthetic of movement and dynamics gives the possibilities to apply one ideological emblem to the topics of Breton’s and Radauskas’s poems. Surrealists supported the myth of a visionary artist. Their meaningful revelations remind of searching for god and ascetics. Visual springs are very clear in Radauskas’s texts. The topic of Oedipus and brutal grotesque is reflected in Radauskas’s texts, full of surrealist traits. The energy of images, sophistication, subtlety and realistic madness is characteristic of surrealism.

ISSN:
1392-043X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2515
Updated:
2013-04-28 15:40:39
Metrics:
Views: 17
Export: