Tragiškas "Kražių" (1927) autoriaus likimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tragiškas "Kražių" (1927) autoriaus likimas
Alternative Title:
Tragical destiny of "Kražiai" (1927) author
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2005, t. 36, p. 99-108. Kražiai amžių sandūroje
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kražiai; Istorijos mokytojai; I half of 20th C.; Petras Sūdžius; Kražiai; Simonas Daukantas.
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education.
EN
I half of 20th C.; Simonas Daukantas.
Summary / Abstract:

LTPetras Sūdžius gimė 1898 08 15 Pavilnučio kaime Švėkšnos valsčiuje Tauragės apskrityje. Mokėsi Palangos ir Telšių gimnazijose. 1923 m. P. Sūdžius įstojo į Lietuvos universiteto teologijos – filosofijos fakulteto istorijos skyrių. 1926 m. vedė Justiną Juškevičiūtę, su kuria vėliau turėjo šešis vaikus. 1929 m. baigė universitetą. P. Sūdžius dirbo ,,Lietuvos ūkyje“, mokytojavo ir buvo Kražių, Švėkšnos, Sedos, Kalvarijos, Skuodo ir Žagarės mokyklų direktoriumi. 1941 06 25 jis buvo sušaudytas Džiugėnų kaime ir palaidotas Beržoro kapinėse. P. Sūdžius parašė ir išleido knygas: Kražiai (1927 m.), kurioje jis apžvelgė Kražių istoriją ir tuometinį gyvenimą, ir Vargo pelę (1934 m.), skirtą pažymėti Simono Daukanto 70–osioms mirties metinėms. Tuometinėje spaudoje jis rašė straipsnius švietimo, blaivybės, šeimos ir kultūros tematika, buvo lietuvių katalikų blaivybės draugijos narys, dalyvavo skautų veikloje, rėmė Simono Daukanto ,,Būdo senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ išleidimą. P. Sūdžiaus darbai atspindi pokario Lietuvos intelektualinį gyvenimą. [Iš leidinio]

ENPetras Sūdžius was born in 1898 08 15 in Pavilnučio village, Švėkšnos rural district, Tauragė region. He was educated in Palanga and Telšiai gymnasiums. He studied in Lithuanian University (Kaunas), the Faculty of Theology and Philosophy, the Department of History from 1923. In 1926 married Justina Juškevičiūtė, they had six children later. In 1929 he graduated the University. P. Sūdžius worked in ,,Lietuvos ūkis” office, taught and was a director of schools in Kražiai, Švėkšna, Seda, Kalvarija, Skuodas and Žagarė. In 1941 06 25 he was fusilladed in Džiugėnai village and was buried in Beržoras cemetery. P. Sūdžius wrote and published books: Kražiai (1927), where he reviewed history and contemporary life of Kražiai, and A Busy Bee (1934), dedicated to the 70th Death Anniversary of S. Daukantas. He wrote essays on education, temperance, family and culture in contemporary press, was taking part in Temperance society, scout’s movements, supported the publishing of The Character of Lithuanians, Higher and Samogitian, of Old Times by S. Daukantas. His works reflects activity of postwar Lithuanian intellectual life. [From the publication]

ISSN:
1392-0316
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2505
Updated:
2018-12-17 11:36:26
Metrics:
Views: 33    Downloads: 4
Export: