Beržoro bažnyčios altorių paveikslai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Beržoro bažnyčios altorių paveikslai
Alternative Title:
Beržoras Church Altarpieces
Keywords:
LT
Plateliai; Plungė; Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage; Religinis menas / Religious art; Šventieji / Saints.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami Beržoro bažnyčios altorių paveikslai ir jų aptaisai. Visi jie nevienodo meninio lygio, sukurti skirtingu laiku. Prie meniniu požiūriu vertingiausių kūrinių priskiriamas didžiojo altoriaus Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės paveikslas ir ypač jo aptaisai, šventų apaštalų Simono ir Judo Tado atvaizdai bei Kryžiaus kelio keturiolikos stočių ciklas. Pirmieji trys paveikslai vertingai papildo Žemaičių vyskupystės XVIII a. sakralinės tapybos ir auksakalystės paveldą tiek ikonografijos, tiek ir vietinių pasimokiusių tapytojų kūrybos meninės raiškos požiūriu. Kryžiaus kelio stočių ciklas tapytas gerai įgudusio liaudies tapytojo, dirbusio XIX a. septintajame dešimtmetyje Plungės apylinkių bažnyčioms. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sakralinė dailė; Šventieji; Bažnyčios; Beržoras; Plateliai; Church; Saints.

ENThe paper discusses the Beržoras Church altarpieces and their frames. All of them differ by their artistic level and the age. Artistically most valuable works include the picture of the Blessed Virgin Mary of the Scapular on the high altar and especially its frame, the images of St. Simon and of St. Jude Thaddaeus, and a cycle of the fourteen Stations of the Cross. The first three paintings represent a valuable complement to the heritage of 18th-c. sacred painting and goldsmithery of the Samogitian Diocese in terms of iconography and artistic expression of local trained artists. The cycle of the Stations of the Cross was painted by a highly skilled folk artist who worked for churches of the Plungė region in the 1860s.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2503
Updated:
2020-09-09 19:11:05
Metrics:
Views: 24
Export: