Darnus vystymasis vandens išteklių administravime : nuo ekologinių konfliktų prie regioninės integracijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnus vystymasis vandens išteklių administravime : nuo ekologinių konfliktų prie regioninės integracijos
Alternative Title:
Sustainable development and the administration of water resources : from environmental conflicts to regional integration
In the Journal:
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai . 2009, t. 3, Nr. 1, p. 123-141
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Darnus vystymasis; Ekologiniai konfliktai; Regioninis bendradarbiavimas; Regioninis bendradarbiavimas/integracija ekologinių grėsmių pagrindu; Vandens išteklių administravimas; Vandens išteklių trūkumas
EN
Ecological conflicts; Environmental conflicts; Regional environmental cooperation; Regional environmental cooperation/integration; Sustainable development; Water resource administration; Water scarcity
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos vandens išteklių administravimo problemos bei jų sprendimo būdai, nagrinėjamos vandens išteklių administravimo alternatyvos, apimančios konfliktus dėl šių resursų kontrolės bei regioninį bendradarbiavimą. Praktinio atvejo analize siekiama pagrįsti, jog regioninis bendradarbiavimas, pasitelkiant darnųjį vystymąsi, leidžia efektyviau spręsti kylančias vandens išteklių administravimo problemas. Konkretūs regionai, kuriuos sieja iniciatyvos įveikti specifines ekologines grėsmes, susijusias su vandens išteklių trūkumu ir jų kokybės problemomis, gali būti ypatingai suinteresuoti bendradarbiauti ir nuo konfliktų pereiti prie regioninio bendradarbiavimo. Bendradarbiavimas ekologinėje srityje gali skatinti tolesnę (politinę ir ekonominę) regiono integraciją. Nagrinėjamame regione nuo 1999 m. vykdomas Nilo Baseino iniciatyvos procesas šiuo metu yra ryškiausias regioninės partnerystės, kuomet nuo gana didelio intensyvumo ekologinių konfliktų valstybės pereina prie kelių dimensijų bendradarbiavimo, pavyzdys. Taip pat galima teigti, jog Nilo regiono šalys pasižymi efektyviausiu bendradarbiavimu siekiant darnaus vandens išteklių administravimo. Siekiant patikrinti išsikeltą prielaidą straipsnyje pasitelkiamas atvejo studijos metodas bei kokybinių duomenų analizė. Remiamasi R. Čiegio, T. Homer-Dixon, A. Dinar, P. H. Gleick, K. S. Rogers ir kitų darnaus vystymosi tendencijas, ekologinius konfliktus, susijusius su vandens išteklių trūkumu, bei regioninio bendradarbiavimo ekologinių grėsmių pagrindu atsiradusias problemas analizuojančių autorių darbais.

ENThe article analyses problems in administration of water resources, ways to solve them, alternatives of water resource administration covering conflicts over the control of these resources and regional cooperation. The analysis of a practical case is aimed at grounding the statement that regional cooperation through sustainable development allows to effectively solve problems in administration of water resources. Specific regions, which are connected by initiatives to overcome specific ecological perils related to shortages of water resources and problems of their quality, may be very interested in cooperation. Cooperation in ecological field may encourage further (political and economic) integration of the region. The Nile basin initiative process implemented since 1999 is currently the most vivid example of regional partnership, when countries progress to multidimensional cooperation from intensive ecological conflicts. It can be also claimed that countries of the Nile region have demonstrated the most effective cooperation on their path to sustainable administration of water resources. Seeking to verify the offered premise, the author of the article employs case study methods and analysis of quality data. The article is based on works of T. Homer-Dixon, A. Dinar, P. H. Gleick, K. S. Rogers and other authors of works on tendencies in sustainable development, ecological conflicts related to shortages of water resources and problems, which emerged on the basis of ecological perils of regional cooperation.

ISSN:
1822-7996
Related Publications:
Ekonomika ir aplinka : subalansuotos plėtros valdymas / Remigijus Čiegis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004. 551 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24967
Updated:
2018-12-17 12:38:32
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: