Lietuvos viešųjų bibliotekų įtaka informacinių technologijų sklaidai visuomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos viešųjų bibliotekų įtaka informacinių technologijų sklaidai visuomenėje
Alternative Title:
Impact of public libraries of Lithuania on diffusion of information technolgies in society
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2009, t. 50, p. 51-56
Keywords:
LT
IT sklaida visuomenėje; Informacinės technologijos; Lietuvos viešosios bibliotekos; Vieša interneto prieiga; Viešosios bibliotekos; Visuomenė.
EN
IT diffusion in society; Information technologies; Network of public internet; Public libraries; Public libraries of Lithuania; Society.
Summary / Abstract:

LTSiekiant paspartinti informacinių technologijų (IT) sklaidą visuomenėje, per pastarąjį penkmetį Lietuvoje buvo itin aktyviai plėtojamas viešos interneto prieigos (VIP) tinklas. Nors sudėtinga tiksliai įvardyti VIP diegimo investicijas, jos siekia daugiau nei 100 mln. litų. Beveik 90 % VIP veikia viešosiose bibliotekose (VB) – įvairiomis iniciatyvomis jose buvo sukurtas vienas tankiausių VIP tinklų Europoje. Kita vertus, beveik neturime informacijos apie šių prieigų naudojimą ir juo labiau vartotojams ir visuomenei daromą įtaką. Skaidrūs ir reprezentatyvūs duomenys apie VB teikiamos VIP socialinę ir ekonominę naudą ir jos mastą sprendimų priėmėjams neabejotinai padėtų spręsti šios paslaugos tęstinumo klausimus. Straipsnio tikslas – remiantis atlikto reprezentatyvaus kompleksinio poveikio vertinimo tyrimo duomenimis, atskleisti Lietuvos VB įtaką IT sklaidai visuomenėje. Daroma išvada, jog VB didelei visuomenės daliai yra labai svarbios kaip prieigos prie IT teikėjos, o jų sudaroma galimybė naudotis kompiuteriais ir internetu vartotojams teikia akivaizdžią socialinę ir ekonominę naudą. [Iš leidinio]

ENTo foster a diffusion of ICT’s in society Lithuania has been intensively developing the network of public internet access points. Almost 90 percent of them were established at public libraries. The sustainability of this initiative will require a lot of public resources and funding so it becomes vital to prove the benefits users gain from the interaction the public access computing in libraries. The purpose of the paper is to share the methodology and practice of impact focused and outcomes based research into public access computing in Lithuania. The paper presents a methodology of measuring the outcomes of public access computing as well as acquaints with main results of study conducted within the project "Libraries for Innovation", supported by Global Libraries program of the Bill & Melinda Gates Foundation. The study is exploring both positive and negative downstream impacts in the areas of employment and income generation; educational levels; civic life and engagement; government transparency and democracy; cultural preservation and improved health. Findings show the benefits that users can gain from using PAC in public libraries including access to ICT, technology training and assistance, expanded employment opportunities, conducting commercial transactions, access to and assistance with local, state and federal government electronic services, support to learning, communication and personal identity. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Viešųjų bibliotekų poveikio vertinimas / Ugnė Rutkauskienė. Informacijos mokslai. 2008, t. 46, p. 84-101.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24899
Updated:
2018-12-17 12:38:22
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: