Lietuvių užkalbėjimai XX ir XXI amžių sandūroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių užkalbėjimai XX ir XXI amžių sandūroje
Alternative Title:
Lithuanian exorcism in the clash of the 20th and 21th centuries
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2005, Nr. 2, p. 66-67
Keywords:
LT
Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Ritos Balkutės parengta kompaktinė plokštelė Liaudies magija: užkalbėjimai, maldelės, pasakojimai XX a. pab. − XXI a. pr. Lietuvoje (Vilnius, 2004). Joje paskelbta virš 500 tekstų bei garso ir vaizdo įrašų; iš jų ne mažiau kaip pusė – užkalbėjimų, kiti – pasakojimai, sakmės, tikėjimai, apeigų aprašymai. Tai bene pirmas interaktyvus elektroninis lietuvių tautosakos šaltinių leidinys. Čia pateikti ir tekstai, ir nuotraukos bei faksimilės, ir net trys valandos (!) filmuotos medžiagos. Skelbiami duomenys ženkliai pagausina lietuvių užkalbėjimų fondą bei praturtina žinomą repertuarą unikaliais, iki šiol neužrašytais užkalbėjimų variantais. Tačiau leidinys nėra aprūpintas elektroniniais paieškos instrumentais. Visas leidinys paremtas geografiniu principu: jame nesunkiai surasime visus užkalbėjimus ir pasakojimus iš norimos vietovės, tačiau labai sunku rasti tekstus pagal jų funkciją ar siužetą. Paieškos galimybės leidinyje nėra, o peržiūros sistema irgi verčia iškelti klausimą, ar geografinis raktas tikrai yra pats efektyviausias pristatant lietuvių maginius tekstus. Galbūt tokį pasirinkimą lėmė slavų užkalbėjimų tyrimo tradicija − stengiantis aprėpti Rusijos platybes geografija tikrai labai svarbi. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuviai; Tradicinė kultūra; Magija; Užkalbėjimai; Lithuanians; Exorcism; Folk magic.

ENThe thesis gives an analysis of a CD compiled by Rita Balkutė on the folk magic - spells, prayers, stories of the end of the twentieth and the beginning of the twenty first centuries in Lithuania (Vilnius, 2004). More than 500 texts, sound and video recordings have been compiled into the CD; half of these comprise spells, the rest of them are stories, legends, prejudices, description of various rites. This is the first interactive electronic version of the compilation of the Lithuanian folk material. The CD includes various texts, pictures and facsimiles, and even three hours of the recorded video material. The CD has data which make a significant contribution to the Lithuanian spells and enrich the known repertoire with its unique and new variants of spells. However, the publication does not have electronic search tools. Even though the data search is based on a geographical principle - all spells and stories can easily be found from a required location, it is rather difficult to find texts according to their function and subject. There are no possibilities to find a text browsing the internet, whereas the run-through system also raises doubts as to whether the geographical key is really an efficient means to present Lithuanian magic texts. Such a decision has probably been determined by the research tradition of Slavonic spells where geographical position really plays an important role where the entire territory of Russia is covered.

ISSN:
0236-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2472
Updated:
2018-12-17 11:36:23
Metrics:
Views: 39    Downloads: 11
Export: