Strateginio valdymo ypatumai kaimo turizmo sektoriuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Strateginio valdymo ypatumai kaimo turizmo sektoriuje
Alternative Title:
Peculiarities of strategic management in the rural tourism sector
In the Journal:
Keywords:
LT
Kaimo turizmas; SSGG analizė; Strateginis planas; Strateginis valdymas; Strateginis valdymas, kaimo turizmas.
EN
Rural tourism; SWOT analysis; Strategic management; Strategic plan.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama šiuo metu ypač aktuali tema - strateginio valdymo ypatumai kaimo turizmo sektoriuje. Lietuvoje kaimo turizmo sodybose besiilsinčių poilsiautojų skaičius kasmet didėja. Sėkmingai plėtojamas kaimo turizmas laikomas viena pagrindinių žemės ūkio veiklos alternatyvų. [...] Tvarkingoms ir patrauklioms kaimo turizmo sodyboms dar daug ko trūksta: mažai nukreipiamųjų kelio ženklų, prasti keliai ir kita infrastruktūra, veiklai dažniausia būdingas sezoniškumas. Nors ir turintis senas užuomazgas, kaimo turizmas Lietuvoje nėra plačiai ir sėkmingai plėtojamas verslas kaip kitose užsienio šalyse. Kaimo turizmas - kaimo vietovių žemių verslas. Kaimo gyventojai gali ne tik pardavinėti savo ūkio produktus, bet ir papildyti pajamas iš kitos veiklos, kartu sėkmingai integruotis į dabartinę konkurencinę visuomenę. Dabar daug dėmesio skiriama kaimo turizmo verslui ir rekreacijai. Lietuvos kaime pagrindinis pragyvenimo šaltinis, išskyrus samdomo darbo pajamas, pensijas ir socialines pašalpas, yra pajamos iš žemės ūkio. Siekiant sumažinti kaimo gyventojų priklausomybę nuo žemės ūkio, turi būti skirta daugiau dėmesio kaimo verslo plėtrai ir plėtros problemoms spręsti. Nagrinėjant šią problemą, labai svarbus strateginis valdymas - sėkminga kaimo turizmo verslo plėtra ten, kur palanki rekreacinė aplinka. Svarbu laiku atsižvelgti į kaimo turizmo rinkos plėtros tendencijas ir numatyti galimybes pasirengti priimti daugiau atvykstančių turistų į regioną ir formuoti tinkamą kaimo turizmo plėtros politiką. [Iš leidinio]

ENThe article examines the topic that is very important at present - the peculiarities of strategic management in the sector of rural tourism. The number of holidaymakers in Lithuanian rural tourism homesteads is increasing every year. The successfully being developed rural tourism is considered to be one of the main alternatives to agricultural activities. Rural tourism is most impacted by political and economic situation of our country. Big impact on the rural tourism business is made by significant financial assistance provided by the European Union. In Lithuanian village the main source of income (other than employment income, pensions and social allowances) are income from agriculture. In order to reduce the dependence of rural population on agriculture, more attention should be given to rural business development and to solution of problems of the development. In addressing this issue, very important is strategic management - the successful development of rural tourism business there, where a favourable environment for recreation exists. It is important to take into consideration the rural tourism market development trends in time and to provide for opportunities to prepare to welcome more tourists coming to the region and to shape the right policy for development of rural tourism. The aim of this article is to assess the strategic management peculiarities in the rural tourism sector.To achieve the aim, the following objectives have been set: 1. To analyze the concept and importance of rural tourism; 2. To evaluate rural tourism in Europe; 3. To analyze the strategic plan as a means for development of rural regions; 4. To determine the procedures of analysis of potential for rural tourism; 5. To identify a link between the strategic plan and the marketing in the sector of rural tourism; 6. To carry out the SWOT analysis in Lithuanian rural tourism sector; 7. To analyze the peculiarities of strategic manage' ment in the rural tourism sector in Lithuania. Subject of the research is rural tourism. Concern of the research is peculiarities of strategic management in the rural tourism sector. Methods of the research are analysis of scientific literature,analysis of legislation. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24700
Updated:
2018-12-17 12:38:07
Metrics:
Views: 55    Downloads: 6
Export: