Informacino raštingumo kompetencija aukštojo mokslo sistemoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Informacino raštingumo kompetencija aukštojo mokslo sistemoje
Alternative Title:
Information literacy competency in the system of higher education
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2005, Nr. 9, p. 122-129
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama informacinio raštingumo samprata šiuolaikiniame pasaulyje ir jo ypatumai aukštojo mokslo sistemoje. Sparti informacinių technologijų plėtra pateikia informacijos šaltinių bei jų formų įvairovę , kuri daro nemažą įtaką socialinei, mokslo ir verslo sritims. Kintanti realybė yra svarbus veiksnys, skatinantis ieškoti naujovių ir efektyvumo akademinėse studijose. Straipsnyje analizuojamas informacinio raštingumo standartas kaip gebėjimų sistema, pagal kurią vertinama studijuojančiųjų kompetencija, dirbant su informacija ir ją naudojant. Informacinio raštingumo integravimas į aukštojo mokslo institucijų mokymo turinį sukuria prielaidas jo tobulinimui ir mokymo bei mokymosi proceso kokybės gerinimui. Informacinio raštingumo gebėjimų visuma sudaro pamatą nuolatiniam ir nuotoliniam mokymui(si) - didžiausiems šiuolaikinio aukštojo mokslo iššūkiams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Informacinio raštingumo standartas, kompetencijos, gebėjimai, nuolatinis mokymasis, mokymo turinys.

ENThe article presents the issue of information literacy in today's life. Being a key concept in information society it is closely related to driving technological changes and explosion of information. Rapidly developing information technologies provide a variety of information formats and resources that impact our social and business life. This article examines Information Literacy Competency Standards for Higher Education developed in US. The system of the standards serves as an instrument for assessing students' abilities to work with information sources and apply them efficiently. Incorporation of information literacy into the university curriculum, subject programmes is a complex and consistent activity. Information literacy should be viewed as one type of the basic skills that needs to be permanently fostered and developed. Information literacy being a set of abilities necessary to deal with information forms a basis for distance learning and lifelong learning - two greatest challenges for modern higher schools. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Veiklos kompetencijų svarba ir raiška profesiniame rengime / Jūratė Adomaitienė, Margarita Teresevičienė. Pedagogika. 2001, 51, p. 70-80.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2464
Updated:
2020-07-30 13:40:59
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: