Privatūs XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų archyvai : struktūra ir aktų tipologija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Privatūs XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų archyvai: struktūra ir aktų tipologija
Alternative Title:
Private archives of the magnates of the Grand Duchy of Lithuania in the 16th c: the structure and types of the documents
In the Journal:
Istorijos šaltinių tyrimai. 2010, t. 2, p. 85-108
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aktų tipologija; Archyvų aprašai; Archyvų struktūra; Didikai ir magnatai; Didikų archyvai; Dokumentų struktūra ir tipai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Privatūs archyvai; Raštvedyba; 16 amžius; 16th century; Archives of the magnates; Magnates; Private archives; Record-keeping; Registers of the archives; Structure of the archives; The Grand Duchy of Lithuania; The structure and types of the documentes; Types of the documents.
Keywords:
LT
16 amžius; Aktų tipologija; Archyvai / Archives; Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Dokumentų struktūra ir tipai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Raštvedyba.
EN
16th century; Record-keeping; structure and types of the documentes; Types of the documents.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis vieno laikotarpio informacija apie didikų saugotus dokumentus, negausius jų archyvų inventorinius aprašus ar jų fragmentus, nagrinėjami XVI a. LDK didikų archyvų rekonstravimo klausimai. Konstatavus ankstyvųjų moderniųjų laikų privataus archyvo ypatumus bei to meto LDK raštvedyboje funkcionavusių dokumentų tipologinę įvairovę, daugiausia dėmesio skirta didikų archyvų dydžiams, jų struktūrai, dokumentų tipologijai aptarti. Privatus ankstyvųjų moderniųjų laikų archyvas buvo specifinis dokumentų rinkinys. Jam būdingas tiesioginis ryšys su žemėvalda, rinkiniai pasižymėjo pragmatiškumu, taip pat būdingas glaudus archyvų ryšys su LDK kanceliarija, jos išduodami dokumentai dominavo kaupiamuose rinkiniuose. XVI a. LDK kanceliarijoje išduodamų ir dažniausiai vartotų dokumentų tipų skaičius siekė ne mažiau kaip 50 ir rodė tipologinę įvairovę. Jie klasifikuoti daugiausia pagal teisinio reguliavimo objektą. Negausi LDK diduomenė savo rankose laikė sukaupusi didžiąją dalį žemės fondo ir užėmė svarbiausius valstybės postus. Dėl didelės turimų valdų koncentracijos didikai sukaupė ir didžiausius archyvus. Statistinio XVI a. didiko privatų archyvą sudarė nuo kelių šimtų iki dviejų trijų tūkstančių dokumentų. Dominavo valdų teisiniai, giminės šeimos dokumentai, pradėti registruoti kai kurie viešųjų reikalų, daugiausia pareigybiniai raštai. XVI a. LDK didikų archyvai jų kūrėjams ir savininkams buvo pirmiausia pragmatiškas rinkinys, didiko teisių ir žinių lobynas, o atidedama saugoti korespondencija, genealogijos ir kita medžiaga - atgaiva didiko širdžiai.

ENBased on the information of one period on documents kept by the nobility, few inventory descriptions of their archives or fragments thereof, the article analyses issues related to the reconstruction of archives of the GDL nobility of the 16th century. Having established peculiarities of private archives of the early modern times and the typological variety of documents prevailing in the GDL of that period, the major attention is paid to the discussion of the sizes of noblemen’s archives, their structure and typology. A private archive of the early modern times was a specific compilation of documents. It was directly related to the land owning. The compilations were pragmatic and they also had close relations with the chancellery of the GDL, since documents issued by it prevailed in accumulated compilations. The number of types of documents most frequently issued and used by the chancellery of the GDL of the 16th century reached not less than 50 and demonstrated their typological variety. They are classified according to the object of legal regulation. The sparse nobility of the GDL concentrated in its hands the major share of the land fund and occupied the most significant state positions. The huge concentration of property owned by the nobility allowed the nobility to accumulate the vastest archives of documents. The private archive of a statistical nobleman of the 16th century ranged from two–three thousand documents. Legal documents and documents on family relations prevailed. Documents on public affairs as well as documents on the occupied position were registered. In the GDL of the 16th century, noblemen’s archives were a pragmatic phenomenon for their creators and owners. They were perceived as a thesaurus of rights and knowledge of noblemen.

ISSN:
2029-0705
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24572
Updated:
2022-01-17 12:41:16
Metrics:
Views: 21    Downloads: 9
Export: