"Первая литовщина" в летописной статье 1368 г.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
"Первая литовщина" в летописной статье 1368 г
Alternative Title:
First Lithuanian onslaught ('litovschina') in the chronicle entry of 1368
In the Journal:
Istorijos šaltinių tyrimai. 2010, t. 2, p. 33-41
Keywords:
LT
1368; Algirdas, 1296-1377; Algirdas; Karas; Karyba; Algirdas, 1296-1377; Maskva.
EN
1368; Grand Duke Algirdas; Grand duke Algirdas of Lithuania; Lithuania; Lithuanian Grand Duke Algirdas; Moscow; War; Warfare.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo vadovaujamų pulkų įvykdytos pirmosios Maskvos apsiausties 1368 metais istoriografija plati. Tačiau dėl nekritiško šaltinių vertinimo, nepakankamai korektiškos jų interpretacijos įvykiai kartais nupasakojami ir vertinami klaidingai. Straipsnyje iš naujo patikrinama paplitusi nuomonė, kad Algirdas užpuolė Maskvos Didžiąją Kunigaikštystę iš vakarų. Laikantis šios įvykių versijos, Algirdo ataka atrodo kaip chaotiškas žygis per Maskvos teritoriją žygiuojant į Kholkhlo sritį („volost‘“). Tokia įvykių seka gali sudaryti įspūdį, kad galutinis Algirdo kampanijos tikslas ir buvo Kholkhlas, Riazanės kunigaikštystės pasienio teritorija, ir kad Maskvos apsiaustis buvo šalutinis susirėmimo su Maskvos pasienio pulkais efektas. Tokią abejotiną įvykių versiją galima kelti tiktai neatsižvelgiant į to meto lietuvių ekspansijos, kurios rezultatas buvo tai, kad etninė Lietuvos valstybės šerdis tapo mažesnė nei naujai užimtos teritorijos, dinamiką. Sėkmingų Algirdo ir jo pirmtakų vykdytų kampanijų rezultatas buvo tai, kad Lietuva tapo ne tik vakarine, bet taip pat ir pietine Maskvos kunigaikštystės kaimyne. Šiame straipsnyje, patikslinus 1368 metų žygio vietovardžius, pateikiama nauja 1368 metų Algirdo žygio į Maskvą rekonstrukcija. Straipsnio autoriaus manymu, teisinga 1368 metų žygio rekonstrukcija leidžia daryti išvadą, kad lietuvių armija užpuolė Maskvą iš pietų ir nuosekliai siekė svarbiausio tikslo – Maskvos apsiausties.

ENThe historiography of the first campaign led by Lithuanian Grand Duke Algirdas against Moscow in 1368 is very wide. However, superficial assessment of sources and their wrong interpretations, these events are sometimes wrongly described and assessed. The article revises the wide-spread opinion that Algirdas attacked the Grand Duchy of Moscow from its western approaches. According to this version, the attack of Algirdas looks like a chaotic going to and fro across the Moscow territory when marching to the volost’ of Kholkhl. Such a sequence of events may create an impression that the final aim of Algirdas’ campaign was Kholkhl, a frontier territory of the Riazan duchy, and that the siege of Moscow was a side-effect on the encounter with the regiment of Muscovite guards. This implausible reconstruction does not take into account the dynamics of the Lithuanian expansion at the time, in the wake of which an ethically Lithuanian core of the state became considerably smaller than the newly gained annexes. The successful campaigns led by Algirdas and his predecessors resulted in that Lithuania became not only the western but also the southern neighbour of Moscow. Based on the more precise identification of the place names in the entry of 1368, this article presents a new reconstruction of the route to Moscow taken by Algirdas in 1368. In the author’s opinion, the correct interpretation of the entry of 1368 leads to the conclusion that the Lithuanian army attacked Moscow from the south and headed all the way to Moscow.

ISSN:
2029-0705
Related Publications:
Mūšiai viduramžių Lietuvos istorijoje / Tomas Baranauskas. Lituanistica. 2020, Nr. 3, p. 157-188.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24570
Updated:
2018-12-17 12:41:15
Metrics:
Views: 14    Downloads: 8
Export: