Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju mełneńskiego z 1422 roku : [recenzija]

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju mełneńskiego z 1422 roku: [recenzija]
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2005, t. 16, p. 96-98
Summary / Abstract:

LTRecenzuojama naujausia 1422 m. taikos sutarties tarp Lenkijos ir LDK bei Vokiečių ordino publikacija. Publikacijoje pateikiamas dokumento tekstas ir pirmą kartą publikuojami išlikę 111 prie sutarties prikabintų antspaudų (lietuviškai sfragistikai priklauso 29 antspaudai). Būtent ši publikacija sudaro didžiausią recenzuojamo leidinio vertę. Publikacijos autoriams teko sudėtingas uždavinys perskaityti antspaudų legendas ir priskirti juos konkretiems sutarties tekste minimiems asmenims. Ši medžiaga turi didelės svarbos Lenkijos ir Lietuvos sfragistikai, kadangi nemaža dalis antspaudų tapo žinoma tik publikacijos dėka. Melno taikos dokumentų publikacija yra vertingas įnašas į diplomatikos, sfragistikos ir heraldikos mokslą, o taip pat svarbus šaltinis Viduramžių kilmingųjų kultūros pažinimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Melno taika, 1422; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Sfragistika; Kultūros istorija; Dokumentai; Alšėnų kunigaikščiai; Stačiatikiai; Nemira, Jonas; Horodlė; Didikai ir magnatai; Trakų vaivada; Vilniaus vyskupas Motiejus.

ENThe publication reviews the latest wording of the 1422 Peace Treaty among Poland, GDL and the German Order. It includes the document text and for the first time provides 111 seals put on the Treaty (29 seals of Lithuanian sphragistics). This publication adds the greatest value to the document reviewed. The authors of the publication performed the difficult task of reading legends about the seals and ascertaining to whom of the persons mentioned in the Treaty they belonged. These materials are very important to Polish and Lithuanian sphragistics because many of the seals became known owing to this publication. The publication of Meln peace documents is a valuable contribution to diplomacy, sphragistics and heraldry as well as an important source of information on the culture of the medieval nobility.

ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2448
Updated:
2023-04-26 09:08:03
Metrics:
Views: 36    Downloads: 5
Export: