Priežastys gyventi - idėjos paauglių savižudybių prevencijai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priežastys gyventi - idėjos paauglių savižudybių prevencijai
In the Book:
Vaikų ir paauglių psichikos sveikata: mokyklos ir mokymosi kontekstas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. P. 90-98
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Paaugliai; Prevencija; RFL-A; Suicidinis elgesys; Adolescents; Prevention; RFL-A; Suicidal behavior; Suicidal behaviuor; Teenagers.
Keywords:
LT
Paaugliai / Adolescents; Prevencija / Prevention; Psichikos sveikata / Mental health; RFL-A; Vaikai / Children.
EN
Suicidal behavior; Suicidal behaviuor.
Summary / Abstract:

LTNepaisant tam tikrų nedidelių gerėjimo tendencijų, savižudybių problema Lietuvoje išlieka aktuali. Vaikų ir paauglių savižudybės – ypač jautri ir skaudi tema. Tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje tradiciškai atliekama nemažai tyrimų, kurių tikslas – išsiaiškinti paauglių savižudybės rizikos veiksnius, todėl dažnai nagrinėjami tokie veiksniai: depresija, nesėkmės moksle, probleminiai santykiai su tėvais ir kt. Tačiau verta klausti ne tik, kodėl žmonės žudosi, bet ir kodėl nesižudo, nors gyvenimo situacija yra sudėtinga ar išgyvenama krizė. Būtent šią kryptį – priežastis pasirinkti gyvenimą, o ne savižudybę – savo tyrimuose siekia atskleisti Linehan ir jos kolegos. Šiame pranešime siekiama apžvelgti tokio požiūrio pagrindines teorines prielaidas, pasaulyje atliktų tyrimų rezultatus ir iš jų išplaukiančias idėjas paauglių savižudybių prevencijai. Taip pat pristatomi VDU atlikti paauglių priežasčių gyventi tyrimai, naudojant Osman (1996) Paauglių priežasčių gyventi klausimyną. Ištyrus 9-12 klasių 348 mokinius, nustatyta, kad Osman siūlomas klausimynas pasižymi tinkamomis psichometrinėmis charakteristikomis: dideliu vidiniu suderinamumu ir faktoriniu validumu. Nustatyta klausimyno skalių įverčių numatoma kryptimi ir suicidinių minčių statistiškai patikima, taip pat ir subjektyvių laimės vertinimų koreliacija. [Iš leidinio]

ENDespite some trends of improvement, the problem of suicides remains a relevant issue in Lithuania. Children and teenager suicide is a particularly sensitive and painful topic. Both Lithuania and the world carries out a lot of research, the purpose of which is to determine the risk factors of teenage suicides, with a major emphasis on depression, failures at school, problematic relations with parents, etc. However, it is worthwhile posing a question not only why people commit suicide but also why they refuse to kill themselves when life is difficult or they experience a crisis. Linehan and her colleagues chose this trend of research: the reasons to live rather than commit suicide. The purpose of this paper is to give an overview of the main theoretical preconditions of such attitude, present the findings of world research and the ideas emerging from it to prevent teenage suicides. Moreover, the paper presents the research conducted by the Vilnius Magnus University on the reasons for teenagers to live which is based on Osman’s (1996) questionnaire on the reasons for teenagers to live. The survey of 348 students of 9-12 grades showed that the questionnaire suggested by Osman offers adequate psychonometric characteristics: huge internal compatibility and factorial validity. It also shows a great statistical reliability of scale estimates within the envisaged trend and a correlation between suicidal thoughts and a subjective assessment of happiness.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24456
Updated:
2016-07-22 21:11:27
Metrics:
Views: 11
Export: