The New paradigm of the legal regulation of electricity market in the European Union and Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The New paradigm of the legal regulation of electricity market in the European Union and Lithuania
Alternative Title:
Nauja elektros rinkos teisinio reguliavimo paradigma Europos Sąjungoje ir Lietuvoje
Keywords:
LT
Elektros rinka, teisinis reguliavimas.
Summary / Abstract:

LT[...] Pirmoje straipsnio dalyje yra analizuojama elektros rinkos sąvoka. Elektros rinkos reguliavimo reforma vertikaliai integruotą elektros energetikos sektorių padalino atskiras elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir tiekimo veiklas. Antroje dalyje analizuojami Europos Sąjungos teisės šaltiniai, kuriuose tvirtinti elektros rinkos teisinio reguliavimo principai. Pristatomos "Europos Bendrijos steigimo sutarties" nuostatos ir nagrinėjami "Europos Bendrijų teisingumo teismo" sprendimai, susiję su elektros rinkos reguliavimu. Trečioje dalyje analizuojamas "Lietuvos Respublikos elektros energetikos Įstatymas" ir lyginamas su "Direktyva dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių". Pagrindinis dėmesys skiriamas šiems svarbiausiems elektros rinkos reguliavimo klausimams: konkurencijos sukūrimui didmeninėje elektros energijos tiekimo rinkoje, trečiosios šalies teisės pasinaudoti tinklais tvirtinimui, elektros energijos perdavimo ir skirstymo veiklų atskyrimui, nepriklausomos elektros rinkos priežiūros institucijos k rimui, aukštos kokybės viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo užtikrinimui, abipusiškumui, prekybos elektros energija tarp šalių narių efektyviam reguliavimui. Straipsnyje atlikta analizę leidžia padaryti pagrindinę išvadą : "Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas" nėra pilnai suderintas su Europos Sąjungos teisės aktais elektros energetikos srityje, nepaisant to Lietuvoje elektros rinkos liberalizavimo procesai vyksta sparčiai. Pagrindinės kliūtys elektros rinkos liberalizavimui Lietuvoje yra ne teisinės, o ekonominės ir techninės, t.y. specifinė elektros rinkos struktūra ir tai, jog nėra jungiamųjų linijų su kitų šalių narių elektros energetikos sistemomis. [Iš leidinio]

ENThis article is the first attempt to compare the Lithuanian Law on Electricity with the European Union legal acts in the field of electricity from the legal point of view. It aims (a) to consider the harmonisation problems of Lithuanian Law on Electricity with the European Union law, (b) to discuss the problems arising because of the specific structure of Lithuanian electricity market.

ISBN:
9984967646
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2425
Updated:
2013-04-28 15:39:47
Metrics:
Views: 28
Export: