Der Schutz der in der Verordnung festgehaltenen Menschenrechte als Priorität bei der Reform der Strafprozessordnung in Litauen

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Vokiečių kalba / German
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Der Schutz der in der Verordnung festgehaltenen Menschenrechte als Priorität bei der Reform der Strafprozessordnung in Litauen
Alternative Title:
  • Protection of Constitutional Rights of Individuals as a Guideline of the Reform of the Criminal Procedure in Lithuania
  • Защита конституционных прав человека как основное направление реформы уголовного процесса в Литве
Keywords:
LT
Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais Lietuvos baudžiamasis procesas sulaukė rimtų pokyčių. Vienu iš svarbiausių reformos reiškinių buvo naujo Baudžiamojo proceso kodekso įsigaliojimas ir tolimesnis jo atskirų normų tobulinimas ir taisymas. Būtina pažymėti, kad pokyčiai baudžiamojoje procesinėje teisėje yra įtakojami įvairių veiksnių, ypač pereinant nuo autoritarinės į demokratinę santvarką. Dėl šių priežasčių, reformuojant baudžiamąjį procesą, prioritetine kryptimi turi būti žmogaus teisių apsauga. Straipsnyje analizuojami tam tikri veiksniai, įtakojantys žmogaus teisių apsaugos reglamentavimą baudžiamojo proceso kodekse. Straipsnyje yra nurodytos pagrindinės baudžiamojo proceso nuostatos, kurios turi ypatingą reikšmę žmogaus teisių apsaugai ir charakterizuoja jų atitikimo laipsnį šitoms teisėms ir laisvėms. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamasis procesas; Žmogaus teisių apsauga.

ENThe Lithuanian criminal procedure has undergone significant changes in the recent years. One of the central milestones of the reform was the coming into force of the new Code of Criminal Procedure and further development of and amendments to its separate provisions. It should be noted that developments in the criminal procedural law are influenced by various factors, in particular, when moving from an authoritarian to a democratic government order. Therefore, the protection of human rights should be a priority when reforming the criminal procedure. The article provides a study of factors influencing the regulation of the protection of human rights in the Code of Criminal Procedure. The article notes the principal provisions of criminal procedure, which have a major significance to the protection of human rights and define the degree of their conformity to these rights and freedoms.

ISBN:
9984967646
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2422
Updated:
2013-04-28 15:39:45
Metrics:
Views: 26
Export: