Akistata su šventumo fenomenu Antano Maceinos "Saulės giesmėje" : A. Maceinos 100-osioms gimimo metinėms

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akistata su šventumo fenomenu Antano Maceinos "Saulės giesmėje": A. Maceinos 100-osioms gimimo metinėms
Alternative Title:
Facing the phenomenon of holiness in Antanas Maceina's "The canticle of the sun"
In the Journal:
Soter. 2009, 31 (59), p. 25-35
Keywords:
LT
Antanas Maceina; Saulės giesmė; Šv. Pranciškus Asyžietis; Šventumas.
EN
Antanas Maceina; Canticle of the Sun; Holiness; St. Francis of Assisi.
Summary / Abstract:

LTŠventųjų fenomenas krikščionybėje užima svarbią vietą. Ypač katalikiškoji ir ortodoksiškoji krikščionybė neįsivaizduojama be šventųjų gerbimo, jų palikto gyvenimo pavyzdžio akcentavimo, jų raštų studijų ir praktinio kasdienio jų užtarimo šaukimosi. Paradoksalu, kad nors šventieji susilaukia daug dėmesio tiek oficialiame, tiek privačiame Bažnyčios gyvenime, pateikti šventojo apibrėžimą nėra lengva užduotis. [Iš leidinio]

ENThe phenomenon of the saints plays an important role in Christianity. Catholic and Orthodox Christianity are unimaginable without the esteem of the saints, the importance of their life examples, the studies of their scriptures and the practice of their daily intercession. It is paradoxical that, despite of the attention the saints receive in the official as well as private life of the Church, it is not an easy task to define the notion of a saint. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Apie Pranciškų ir kitus šventuosius: "buvimo bendruomenė" Antano Maceinos filosofijoje ir poezijoje / Dalia Jakaitė. Acta humanitarica universitatis Saulensis. 2014, t. 18, p. 40-59.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24093
Updated:
2018-12-17 12:37:32
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: