Oficialaus pasiūlymo teisinis reglamentavimas Lietuvoje ir užsienio valstybėse

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Oficialaus pasiūlymo teisinis reglamentavimas Lietuvoje ir užsienio valstybėse
Alternative Title:
Legal Regulation of Bids in Lithuania and Abroad
In the Journal:
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital.
Summary / Abstract:

LTOficialaus pasiūlymo institutas gali būti analizuojamas įvairiais atžvilgiais: kaip vertybinių popierių įsigijimo būdas arba kaip vienodos akcininkų teisių apsaugos priemonė. Pastaruoju metu, priėmus Tryliktąją bendrovių teisės direktyvą dėl bendrovių kontrolės perėmimo, šiam institutui nestinga dėmesio visoje Europos Sąjungoje. Todėl oficialaus pasiūlymo samprata, šio instituto reikalingumas ir jį reglamentuojančių teisės normų turinys tapo šio straipsnio objektu. Straipsnio tikslas – supažindinti skaitytojus su oficialaus pasiūlymo teisiniu institutu, kuris iki šiol visiškai nenagrinėtas mūsų teisės doktrinoje. Straipsnyje keliami šie uždaviniai: • aptarti oficialaus pasiūlymo sampratą, šio instituto pagrindinius požymius ir principus, oficialiųjų pasiūlymų rūšis, privalomo oficialaus pasiūlymo taisyklės naudingumą; • apžvelgti oficialų pasiūlymą reglamentuojančių teisės ir kitų socialinių normų bei teisinės praktikos turinį užsienio valstybėse; • išnagrinėti šio instituto reglamentavimo ypatumus Europos Sąjungos teisėje; • apibrėžti Lietuvos Respublikos teisinio reglamentavimo pagrindinius principus, kylančias problemas ir galimus jų sprendimo būdus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Oficialus pasiūlymas; Akcijos; Kontrolės perėmimas.

ENThe institute of the bid can be analysed from different perspectives as a way to acquire securities or as an instrument of equal security granted to shareholders. Recently with the adoption of the Thirteenth Directive on the takeover of companies, this institute does not lack attention throughout the entire European Union. Thus, the concept of the bid, the necessity of this institute and the contents of regulatory legal provisions have become the object of this article. The purpose of the article is to offer the reader an overview of the legal institute of the bid, which has not been examined in the doctrine of our law so far. The article is constructed along the following objectives: • to discuss the concept of the bid, the core characteristics and principles of this institute. types of bids, the usefulness of the rule of the bid; • to provide an overview of legal acts and other social provisions regulating bids, as well as the contents of the legal practice abroad; • to explore the specifics of regulation of this institute in the law of the European Union; to define the key principles of legal regulation in the Republic of Lithuania, resultant problems and potential ways of their solution. [From the publication]

ISSN:
1648-7834
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2407
Updated:
2018-01-02 15:16:54
Metrics:
Views: 13
Export: