Quality of life in Lithuanian population : the impact of country residence and socio-economic status

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Quality of life in Lithuanian population: the impact of country residence and socio-economic status
In the Journal:
Central European journal of medicine. 2009, Vol. 4, no. 4, p. 476-482
Keywords:
LT
Gyvenimo kokybė; Miesto ir kaimo gyvenvietė; Miesto ir kaimo gyvenvietės; Sioekonominis statusas; Socialinis ekonominis statusas; Sveikata.
EN
Health; Quality of life; Socio-economic status; Urban and rural residence.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu gyvenimo kokybė (GK) ir individualus sveikatos suvokimas Lietuvoje tapo didelio susidomėjimo objektu. Tarpusavio ryšys tarp gyvenamosios šalies, socialinio-ekonominio statuso (SES) ir gyvenimo kokybės nebuvo tinkamai nustatytas Lietuvos miesto ir kaimo gyventojams. Tyrimo tikslas buvo įvertinti šalies, kurioje gyvenama, ir SES įtaką gyvenimo kokybei Lietuvos miesto ir kaimo gyventojams, patikslinant kitų žinomų gyvenimo kokybės determinantų įtaką. Tyrimui buvo atsitiktinai atrinkti 1193 mieste ir 264 kaime gyvenantys vyrai ir moterys, kurių amžius 45-72 metai. Respondentai patys užpildė WHOQOL-100 klausimyną. Dalyvavimo tyrime lygis buvo 62,8 %. Psichometrinis WHOQOL-100 įvertinimas parodė gerą vidinę Kronbacho α priklausomybę nuo 0,78 iki 0,94. Gyvenamosios šalies ir SES įtakai WHOQOL-100 rezultatams tirti buvo naudojami daugialinijinės regresijos modeliai, tuo pačiu tikslinant kitų gyvenimo kokybės determinantų įtaką. Patikslinus šių faktorių įtaką, buvo tiriama gyvenamosios šalies ir SES įtaka gyvenimo kokybei atskirai. Gyvenimas kaime neigiamai veikė bendrą gyvenimo kokybę, psichologinę sritį, nepriklausomybės lygį ir dvasingumą. Aukštesnis išsilavinimo lygis ir pajamos tiesiogiai ir teigiamai įtakojo WHOQOL-100 rezultatus, o pensininkai, nedirbantys ir gyventojai, turintys chroniškas ligas, WHOQOL-100 rezultatus veikia neigiamai. Remiantis tyrimo rezultatais galima teigti, kad gyvenamoji šalis ir SES yra skirtingai susieti su Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų kokybe.

ENQuality of life (QoL) and individual perception of health has become a subject of great interest in Lithuania. The relationships between country residence, socio-economic status (SES), and QoL have not been well characterized among the Lithuanian urban and rural populations. The aim of the study was to assess the influence of country residence and SES on QoL in Lithuanian urban and rural population adjusting for the influence of other known determinants of QoL. The study population was randomly selected from 1193 urban and 264 rural men and women aged 45-72 years and have been filled in the self-administered the WHOQOL-100 questionnaire. The survey participation rate was 62.8%. Psychometric evaluation of the WHOQOL-100 showed good internal reliability of Cronbach’s α from 0.78 to 0.94. Multiple linear regression models were used to study the influence of country residence and SES on the WHOQOL-100 scores while adjusting for the influence of other determinants of QoL. After adjusting for the influence of these factors, country residence and SES independently influenced QoL. Rural residence negatively affected the overall QoL, psychological domain, level of independence and spirituality. Higher education level and income directly and positively influenced the WHOQOL-100 scores, while retired, unemployed and residents with chronic medical conditions had negative influence WHOQOL-100 scores. The study results conclude that country residence and SES are associated with differences in QoL among urban and rural Lithuanian population. [text from author]

ISSN:
1895-1058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23926
Updated:
2013-04-28 20:23:36
Metrics:
Views: 55
Export: