Tautos istorijos simboliai Lietuvos gyventojų tautinėje vaizduotėje : herojų įvaizdžiai ir jų kaita.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautos istorijos simboliai Lietuvos gyventojų tautinėje vaizduotėje: herojų įvaizdžiai ir jų kaita
Alternative Title:
Symbols of national history in Lithuanian national imagination: the images of national heroes
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2009, Nr. 1 (24), p. 40-62
Keywords:
LT
Kolektyvinė atmintis / Collective memory; Liaudies kultūra / Folk culture; Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis vienos lietuvių tautinių simbolių grupės – tautos istorijos herojų įvaizdžių – empirinio tyrimo duomenų analize, aptariama tautos istorijos simbolių rekonstravimo populiariojoje Lietuvos gyventojų tautinėje vaizduotėje problematika. Remiantis 1991, 1992 ir 2007 metais reprezentatyvioje suaugusių Lietuvos gyventojų atrankoje atliktų kiekybinių tyrimų duomenimis analizuojamos tautos istorijos herojų įvaizdžių funkcijos dabartiname lietuvių nacionalizme, jų populiariųjų interpretacijų tęstinumo ir kaitos tendencijos, diferencijuojantis bei integruojantis Lietuvos etnines grupes šių įvaizdžių potencialas. Populiariuosiuose tautinių herojų įvaizdžiuose mažėja tradicinių mitų reikšmė, didėjant paremiančių modernios tautinės valstybės tikslus bei pilietinę lietuvių tautinio identiteto dimensiją interpretacijų svarbai. Pastebimos ir lietuvių bei Lietuvos lenkų herojų „panteono“ hibridizacijos tendencijos. Prieštaringos lietuvių ir lenkų šių simbolių interpretacijos tautinėje vaizduotėje funkcionuoja daugiausia kaip vyresniųjų kartų Vilniaus regiono gyventojų kolektyvinėje atmintyje išlikęs tarpukario konflikto reliktas, o ne aktualios ideologinės diferenciacijos išraiška. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Istorinė atmintis; Tautiniai simboliai; Tautos istorijos herojai; Tautos istorijos mitai; Tautos istorijos mitai, tautiniai simboliai, tautos istorijos herojai, tautos istorijos naracija; Tautos istorijos naracija; Historical memory; Myths of national history; Myths of national history, national symbols, national heroes, national narrative; National heroes; National narrative; National symbols.

ENThe article concerns the issues of the symbolic re-imagination of the nation - how the symbols of the national narrative of Lithuanian past are re-constructed in the popular imagination of the society and its groups. The popular reception and interpretations of the images of the heroes of the narrative of national history as well as trends of their change are analysed on the basis of the data of longitudinal quantitative research conducted in 1991, 1992 and 2007. The questions of the authority of the traditional heroes in the conditions of the erosion of metanarratives, the trends of changes of popular interpretations of the heroes, the tendencies of continuity and discontinuity of those interpetations as well as the divisive and unifying potential of the popular images of the heroes are examined in the analysis. Though the symbolic power of the images of national heroes is less than in 1991-1992, they still evoke sentiments and exert influence. The tendencies of erosion of traditional myths as well as continuity of the basic structures of the "pantheon" of Lithuanian heroes as well as the tendencies of hybridization of popular narratives of Lithuanians and Polish minority are observed. The contradictory interpretations of some images by Poles and Lithuanians seem to function as the relicts of memory of interwar conflict mostly located in the collective memory of the older generations living in the regions that former belonged to Poland. [From the publication]

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23774
Updated:
2018-12-17 12:36:37
Metrics:
Views: 42    Downloads: 16
Export: