Elektroninių patyčių tarp 5-12 klasių mokinių prevencijos gairės mokykloje : mokinių ir pedagogų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninių patyčių tarp 5-12 klasių mokinių prevencijos gairės mokykloje: mokinių ir pedagogų požiūris
Alternative Title:
References of cyberbullying prevention between 5-12 grades pupils in school: the attitude of pupils and pedagogues
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2011, Nr. 3 (56), p. 345-356
Keywords:
LT
Patyčios / Bullying.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama elektroninių patyčių tarp 5-12 klasių mokinių prevencijos mokykloje problema. Aptariama elektroninių patyčių tarp mokinių samprata bendrame patyčių tarp mokinių mokykloje kontekste, analizuojamos šio reiškinio prevencijos gairių teorinės prielaidos. Straipsnyje pristatomi 2009–2010 m. atlikto tyrimo rezultatai, atskleidžiantys 5-12 klasių mokinių ir pedagogų požiūrį į elektroninių patyčių tarp mokinių prevenciją mokykloje. Pateikiamų empirinio tyrimo rezultatų pagrindu daromos išvados, kad elektroninių patyčių tarp mokinių prevencija turi būti nuosekli, ilgalaikė ir apimti visą mokyklos bendruomenę. Mokinio pasitikėjimo savimi stiprinimas, tyrimo dalyvių nuomone, yra viena esminių elektroninių patyčių tarp mokinių prevencijos gairių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Elektroninių patyčių tarp mokinių prevencija; Elektroninės patyčios tarp mokinių; Patyčios tarp mokinių; Bullying between pupils; Cyberbullying between pupils; Cyberbullying between pupils prevention.

ENThe article analyses the prevention problem of cyberbullying between pupils in school. It deals with the concept of cyberbullying in the context of bullying between pupils in school, analyses the theoretical grounds for cyberbullying between pupils in school prevention. The article also presents the results of the survey (which was done in 2009-2010) and reveals the attitudes held by pupils of 5-12 grades and their teachers towards the cyberbullying between pupils in schools prevention. On the basis of the findings of the empiric research, it could be concluded that the prevention of cyberbullying between pupils in school must be consistent, permanent and involving whole school community. The aggrandizement of pupil's self assertive behaviour is one of the most relevant reference in cyberbullying between pupils prevention. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23739
Updated:
2018-12-17 12:57:32
Metrics:
Views: 36    Downloads: 10
Export: