Changes of specialist and qualified employee demand in agrarian sector of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Changes of specialist and qualified employee demand in agrarian sector of Lithuania
Alternative Title:
Specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų poreikio pokyčiai Lietuvos agrariniame sektoriuje
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2009, Nr. 2 (17), p. 45-53
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Agrarinis sektorius; Darbuotojas; Darbuotojų paklausa; Darbuotojų užimtumas; Specailistas; Agrarian sector; Employee; Specialist; Workers 'employment; Workers' demand.
Keywords:
LT
Agrarinis sektorius; Darbuotojai / Workers; Specailistas; Užimtumas / Employment.
Summary / Abstract:

LTAgrarinio sektoriaus srityje būtina suderinti šalies, regionų ir įmonių ekonominius interesus, kuriuose reiškiasi būtinumas aprūpinti visų rūšių veiklą reikiamu skaičiumi ir reikiamos kvalifikacijos darbuotojais. Ypač svarbu, didinant žemės ūkio darbo jėgos konkurencingumą, rengti žemės ūkio specialistus ir kvalifikuotus darbininkus ir prognozuoti jų poreikį. Straipsnyje identifikuoti šalies agrarinio sektoriaus specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų skaičiaus kitimą lemiantys veiksniai, nustatytos agrarinio sektoriaus specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų poreikio kitimo tendencijos. [Iš leidinio]

ENIn the sphere of agrarian sector, it is essential to combine the country's and regions' economies and companies' interests which disclose the necessity to supply each activity area with employees of required quantity and qualifications. As the competitiveness of agricultural labour power is increasing, it is especially important to prepare specialists and qualified employees of agrarian sector and to forecast their demand. The article discloses the identification of factors determining the change in the number of specialists and qualified employees and the tendencies of the change in their demand in agrarian sector of Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23662
Updated:
2018-12-17 12:36:12
Metrics:
Views: 21
Export: