Čiobiškio bažnyčios archyvas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Čiobiškio bažnyčios archyvas
Alternative Title:
The Archive of Čiobiškis Church
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Musninkų bažnyčia; Archyvai; Bažnytinių knygų sąrašas; The church of Musninkai; Archive; List of the church books.
Keywords:
LT
Archyvai / Archives; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Bažnytinių knygų sąrašas.
Summary / Abstract:

LTŠioje publikacijoje aptariamos Čiobiškio parapijos archyvo formavimosi aplinkybės, svarbiausi sudėties ir apimties pokyčiai XIX–XX a. Nemaža dėmesio skirta su archyvo naikinimu (1831, 1941, 1944 m.) susijusių aplinkybių aptarimui. 2001 m. ekspedicijos metu buvo aprašytos ir šioje publikacijoje aptariamos išlikusios tiek klebonijoje (5) tiek bažnyčioje (83) saugomos archyvo knygos, bylos, aplankai. Pristatant Čiobiškio parapijos archyvą siekta kuo tiksliau užfiksuoti knygų pavadinimą (skliausteliuose pateikti įskaitomi ir esantys knygų pavadinimai originalo kalba), chronologines ribas, apimtį, būklę, esančius antspaudus ir jų spalvą, kalbą, knygose esančius papildomus dokumentus ir kt. Visi saugojimo vienetai (iš viso 88) suskirstyti į 7 poskyrius ir išdėstyti chronologine seka. Seniausia Čiobiškio archyvo knyga siekia XIX a. pirmąją pusę (vienoje krikšto ir mirties registracijos knygoje įrašai apima 1820–1831 m. laikotarpį). [Iš leidinio]

ENThis publication discusses the circumstances of the formation of the archive of the Čiobiškis parish, the most important changes in the composition and the scope in the 19th – the 20th century. Much attention is devoted to the destruction of the archive (in 1831, 1941, and 1944), the discussion of related circumstances. During the expedition made in 2001 the books, files and folders stored in this archive that has survived both in the diocese (5) and the Church (83) were described. In presenting the archive of the Čiobiškis parish it was sought to record the title of the books more exactly (legible and surviving titles of the books in the language of the original are given in brackets), chronological boundaries, the scope, the condition, the existing stamps and their colour, the language, additional documents contained in the books, etc. All the items stored (A total of 88) are divided into seven subsections and listed in a chronological sequence. The oldest book in the Čiobiškis archive dates back to the first half of the 19th century (records in one book of baptism and death cover the period between 1820 and 1831).

ISBN:
9955589000
Related Publications:
Lietuvos katalikų bažnyčių metrikų knygų tyrimo gairės / Vidas Garliauskas. Atminties institucijų rinkiniai / sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012. P. 67-105.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2364
Updated:
2013-04-28 15:39:10
Metrics:
Views: 37
Export: